Agenda

Intersekse bewustmakingsworkshop – met Genres Pluriels

Genres Pluriels Salle Marsha P. Johnson
18:30 > 21:30
maandag 16 mei 2022

Wie zijn intersekse personen? Wat zijn hun vragen, hun benaderingen, hun levensreis? Met welke discriminatie worden zij geconfronteerd en waarom? Wat zijn de gevolgen en implicaties, in termen van mensenrechten, van het huidige juridische/wetgevende kader?

De belangrijkste aspecten die in deze workshop aan bod zijn gekomen, zijn de volgende:

  1. Een uitleg van de verschillende terminologieën die worden gebruikt of die moeten worden vermeden.
  2. Wat wordt bedoeld met intersekse? Variaties in geslachtskenmerken? Verschillen met transgenders?
  3. Hoe om te gaan met intersekse personen als individuen en (toekomstige) professionals (in gezondheid/geestelijke gezondheid, onderwijs, tewerkstelling, sociale zorg, administraties en overheden, slachtofferhulp,…)
  4. Wat zou de meest geschikte psychosociale opvang zijn?
  5. Wettelijke/legislatieve aspecten (op Belgisch, Europees, mondiaal niveau).

Om u in te schrijven voor een workshop, stuurt u een e-mail naar: contact@genrespluriels.be

Inschrijfgeld: 5 euro/persoon

verwant

Inclusieve organisaties

Identiteiten en genderexpressie

Gezondheid en welzijn

Antidiscriminatie