Associations

Rainbow Refugee Committee

 

Het RAINBOW REFUGEE COMMITTEE is een participatief en collaboratief comité gevormd door, voor en met mensen uit de LGBTQIA+ gemeenschap die gedwongen migratie hebben meegemaakt.

 • Het doel van het comité is
  het ondersteunen, inspireren, coördineren en vooral verenigen van de actie en het strategisch denken van mensen in IPR (International Protection Request) en vluchtelingen uit de LGBTQIA+ gemeenschap die op Belgisch grondgebied wonen;
 • De sociaaleconomische integratie van aanvragers van IPR en vluchtelingen uit de LGBTQIA+-gemeenschap op Belgisch grondgebied bevorderen door op te treden als tussenschakel met de autoriteiten op alle bestuurlijke niveaus van het staatsapparaat (gemeentelijk, gewestelijk, gemeenschaps-, federaal, Europees en internationaal);
 • Het ondersteunen en adviseren, via een hoofdzakelijk adviserende rol, van overheidsinstanties en actoren uit het maatschappelijk middenveld bij het formuleren en uitvoeren van een correct integratiebeleid voor IPR-personen en vluchtelingen uit de LGBTQIA+-gemeenschap in België;
 • Om LGBTQIA+ IPR-personen voor te bereiden en te ondersteunen in hun procedure voor de erkenning van de vluchtelingenstatus;
 • Om LGBTQIA+ vluchtelingen te begeleiden op hun weg naar het Belgisch staatsburgerschap;

De activiteiten van het comité omvatten

 • Het opzetten van workshops en discussiegroepen
 • Begeleiding en ondersteuning in de asielprocedure;
 • Job coaching workshops
 • Individuele gesprekken;
 • Het opzetten van acties ter bescherming van de LGBTQIA+-gemeenschap in de landen van herkomst van de leden van het RAINBOW REFUGEE COMMITTEE;
 • Organisatie van conferenties, standsessies in de RainbowHouse bar, bijeenkomsten met het “grote” publiek, enz. …..

 

Contact :

E-mail : rrcbelgium@gmail.com

Facebook 

Instagram

En lien

Internationaal

Inclusieve organisaties

Asiel & Migratie