Thema’s

Asiel & Migratie

Het RainbowHouse biedt groepsactiviteiten aan, evenals een gepersonaliseerde follow-up, indien nodig, voor elke holebi die asiel wenst aan te vragen bij de Belgische staat, of zich op ons grondgebied wenst te regulariseren. De ontmoetingsgelegenheden laten deze personen toe zich te verenigen op een gezellige manier, en de follow-ups zijn een poging het rechterlijke parcours voor de regularisatieaanvraag te verlichten.

Sinds enige jaren gaat België ermee akkoord om, zij het onder strikte voorwaarden, de asielaanvragen op zich te nemen van lesbiennes, biseksuelen, gays, transgenders en interseksuelen die bedreigingen en/of vervolgingen te verduren krijgen in hun land van herkomst, op basis van hun seksuele voorkeur of genderidentiteit.