Projecten

InQlusion Project

InQlusion Project

Het InQlusion-project heeft als doel de opvang en begeleiding van LGBTQI+ asielzoekers aan te moedigen. Het programma heeft drie prioritaire punten:

  • de werknemers van de Fedasil- en Rode Kruiscentra bijscholen op het gebied van LGBTQI+ asiel, migratie en interculturaliteit .
  • het voorstellen van animatie voor bewoners om hen bewust te maken van de rechten van LGBTQI+ mensen in België.
  • een verband leggen tussen de LGBTQI+ associatieve sector en de verschillende opvangmogelijkheden voor asielzoekers.

Tot op de dag van vandaag zijn er elk jaar meer dan 1200 asielaanvragen op basis van LGBTQI-fobische motieven, wat overeenkomt met meer dan 5% van de dossiers. LGBTQI+ mensen kunnen tijdens de regularisatie procedure geconfronteerd worden met LGBTQI+ fobieën. Het RainbowHouse heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in dit thema om deze realiteit te veranderen.

Het project ligt op schema om de doelstellingen van RainbowHouse en Fedasil te bereiken.

“België telt  zo’n 60 opvangcentra voor verzoekers om internationale bescherming, goed voor 2/3 van de capaciteit van het totale opvangnetwerk. De andere plaatsen zijn individuele opvangplaatsen, georganiseerd door OCMW’s en ngo’s.
Naast de 22 federale centra van Fedasil, zijn er ook open opvangcentra die worden beheerd door partners. De opvang in de centra van de partners verloopt volgens dezelfde principes: de bewoners hebben toegang tot materiële hulp, sociale en praktische begeleiding, medische diensten, activiteiten, vormingen, …”

Bron: Fedasil

OPROEP VOOR VRIJWILLIGERS

Het RainbowHouse is op zoek naar vrijwilligers ter ondersteuning van LGBTIQ vluchtelingen: meer informatie here.

Centre Croix-Rouge d'ArlonCentre Croix-Rouge d'ArlonCentre Fedasil de MorlanwelzCentre Fedasil de MorlanwelzCentre Fedasil de BovignyCentre Fedasil de Bovigny

verwant

Asiel & Migratie

Antidiscriminatie

Culturele diversiteit

Inclusieve organisaties