Associations

UTSOPI

UTSOPIis een jonge vereniging, die bestaat sinds 15 december 2015. We zijn een collectief van sekswerkers in België, onder zelfbestuur, voor meer empowerment en autonomie. UTSOPI is de Unie van de Sekswerkers Georganiseerd Voor de onafhankelijkheid. Voor onafhankelijkheid van onze levens, van ons lichaam, van onze keuzes.  

 We hebben twee hoofddoeleinden : 

– Creëren van gespreksplekken, van plaatsen voor uitwisseling en het delen van ervaringen voor de sekswerkers in België. Er bestaan veel verenigingen, ook specifieke voor de sekswerkers, maar niets bestaat er door en voor ons. We willen elkaar onder ons kunnen ontmoeten, om te praten over onze levens, over onze tegenslagen, onze voorspoed, onze inspanningen en over onze woede. 

Die gespreksplaatsen zijn ook de gelegenheid om elkaar raad te geven, onder collega’s, raadgevingen die enkel andere sekswerkers kunnen kennen. De steun van collega’s en een luisterend oor, is soms het enige waar we nood aan hebben. 

– Zo goed als mogelijk ALLE sekswerkers in België vertegenwoordigen, en onze levensomstandigheden verbeteren, met name door een wetswijziging. Het huidig Belgisch systeem is hypocriet, enerzijds veroordelend, anderzijds tolererend, en altijd accepterend dat we onze belastingen en taksen betalen, maar zonder ons ooit meer rechten te geven. 

Menige verenigingen en politici, met name abolitionisten, scheppen er een plezier in over ons te praten zonder ons ooit te vragen wat we er zouden kunnen over denken. Ons devies : “Nothing about us without us !”. Buiten kwesties van morele orde, van keuze en non-keuze, wat we eisen zijn rechten voor alle sekswerkers. 

Om duidelijk te zijn, wat we verlangen, is het niet langer strafbaar stellen van het sekswerk in België, toegang tot dezelfde rechten als de bevolking in het algemeen voor de sekswerkers, en de strijd tegen de mensenhandel, waartegen we allen samen moeten strijden. 

Contact:
Appeler 0485 62 08 41
tdsbelgique@riseup.net