Associations

Aide Info Sida

Aide Info SIDA (AIS) is een Franstalige vereniging (vzw) die op 25 augustus 1985 is opgericht door enkele personen die begaan waren met het lot van hun door AIDS getroffen verwanten.

Activiteiten:

– 0800/20.120 (gratis nummer): elke dag van 18.00 tot 21.00 uur wordt u te woord gestaan door getrainde vrijwilligers
– Hiv-tests: elke 2e en 4e maandag van de maand van 18 tot 21 uur
– Vrije ruimte voor discussie: elke 2e en 4e vrijdag van de maand
– Informatie op scholen
– Vrijwilligerswerk in het ziekenhuis

Onze diensten zijn toegankelijk voor iedereen, ongeacht leeftijd, geslacht, nationaliteit, godsdienst, geslachtsidentiteit of seksuele geaardheid. Al onze diensten zijn gratis en worden verleend door vrijwilligers.

Website: http://www.aideinfosida.be/
Facebook: https://www.facebook.com/AideInfoSIDA/
Telefoon: 02 514 29 65