Thema’s

Seksuele diversiteit

De grote meerderheid van de projecten van het RainbowHouse draait rond het thema ‘seksuele diversiteit’. Het informeren en sensibiliseren houdt maar niet op met sterker te worden, dankzij de jaarlijks groeiende steun die van onze leden komt, maar eveneens van buitenaf.

Het RainbowHouse streeft ernaar de diversiteit van het individu, diens seksuele oriëntatie, genderidentiteit en -expressie en alle vormen van koppels en gezinnen onder de aandacht te brengen.

Articles en lien