Associations

Centre Planning Familial Jette

Le Centre Planning Familial Jette heet iedereen welkom, ongeacht zijn sociale of culturele afkomst, filosofische en religieuze overtuigingen, seksuele geaardheid of genderidentiteit. Dankzij het team dat bestaat uit huisartsen, gynaecologen, psychologen, huwelijks- en gezinsconsulenten, advocaten/gezinsbemiddelaars, maatschappelijk werkers en receptionisten, kunnen wij op één plaats aan uw verschillende verzoeken voldoen.

Ons werk is gericht op preventie, ondersteuning en behandeling van relationele, emotionele en seksuele problemen.

In een klimaat van discretie en vertrouwelijkheid garandeert het team u een onthaal dat in het teken staat van respect, afwezigheid van oordeel, de waarborging van uw rechten, solidariteit en vrijheid.

Contact

Telefoon: +32 2 426 06 27

Mail: info@planningdejette.be

Website: https://www.planningdejette.be/