Associations

Alter Visio

Alter Visio is een door de Federatie Wallonië-Brussel erkende jongerenorganisatie. Zij werken met jongeren en jeugdwerkers om hun deelname aan het gemeenschapsleven en aan het burgerschap aan te moedigen vanuit een verantwoordelijke, actieve, kritische, ondersteunende en open houding ten aanzien van de menselijke diversiteit, in het bijzonder wat betreft de thema’s seksuele geaardheid, gender of genderidentiteit.

Door talrijke sociaal-culturele activiteiten te organiseren, stelt Alter Visio jonge LGBTQI’s in staat elkaar te ontmoeten en te leren over de thema’s die hen aanbelangen en te profiteren van de luistervaardigheid van het team en de vrijwilligers.

Zij organiseren verschillende activiteiten:

animaties voor jongeren ;
opleidingscursussen voor professionelen op het gebied van jeugd en onderwijs
bewustmaking van het grote publiek tijdens grotere evenementen;
het opzetten van projecten voor en door jongeren;
de productie van artikelen of leermiddelen;

Het team van Alter Visio werkt regelmatig samen met alle actoren op het gebied van jeugdzaken, permanente educatie en gezondheidsbevordering om een echte globale integratie van de diversiteit van seksuele geaardheden of genderidentiteiten mogelijk te maken binnen alle acties die voor alle jongeren worden uitgevoerd.

Wij bieden gratis luistersessies die toegankelijk zijn voor alle jongeren in een vertrouwelijke omgeving:

-Woensdagmiddag in de Rainbowhouse in Brussel

-op afspraak in onze onthaalcentra in Brussel en Bergen (op afspraak).

U kunt ons ook ontmoeten aan de bar van het RainbowHouse; één vrijdagavond per kwartaal (zie data op onze website)

Om ons te contacteren:

Telefoon: 02/742.20.66
Website: http://www.alter-visio.be/
Mail: info@alter-visio.be

Instagram: https://www.instagram.com/alter_visio
Facebook: https://www.facebook.com/AVisionasbl/?fref=nf