Associations

Anaktisi VZW

Anaktisi VZW werd in 2015 opgericht voor en door slachtoffers van seksueel geweld. Onze drie belangrijkste activiteiten zijn: steungroepen, conferenties en het vertegenwoordigen van de belangen van slachtoffers in de politieke arena.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag heeft gevolgen op vele levensdomeinen. Vaak hebben slachtoffers het gevoel hiermee in een isolement te leven. Lotgenotencontact kan een belangrijke rol spelen in de weg naar herstel. Je vindt er erkenning, steun en begrip. Door met anderen te praten over hoe om te gaan met de gevolgen van misbruik, voel je je gesterkt en vind je nieuwe wegen.

We komen maandelijks samen in Brugge, Gent, Leuven en Brussel. De begeleiding gebeurt door therapeuten en ervaringsdeskundigen. We willen er vooral voor zorgen dat mensen in contact komen met elkaar en een omkadering creëren die maakt dat mensen net door dat contact kunnen groeien. We zijn dan ook een lotgenotengroep en geen therapiegroep. Onze deelnemers zijn heel divers: vrouwen, mannen, slachtoffers van eenmalig of herhaaldelijk seksueel misbruik, als kind of volwassene, binnen of buiten het gezin. Als je slachtoffer was van seksueel grensoverschrijdend gedrag, en je bent meerderjarig, pas je in de groep.

Wij gebruiken onze ervaringsdeskundigheid om informatie rond seksueel overschrijdend gedrag kenbaar te maken bij het grote publiek. Zo geven we getuigenissen voor scholen, hogescholen en universiteiten. Daarnaast geven we ook lezingen binnen het kader van opleidingen, bijvoorbeeld binnen de opleiding voor zedeninspecteurs, advocaten en magistraten. We gaan praten over ons eigen herstelverhaal, wat gezonde seksualiteit is en waar je hulp kan vinden, maar ook over de impact van een eventueel strafrechtelijk proces op slachtoffers. We kunnen ook een breder beeld schetsen door onze leden te bevragen, zo zijn we een stem voor vele slachtoffers.

Als laatste zijn wij een belangenorganisatie. Wij zijn lid van focusgroepen op verschillende kabinetten die opkomen voor de rechten van slachtoffers. Als ervaringsdeskundigen geven we input bij wetswijzigingen, initiatieven, … rond slachtoffers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. We proberen een stem te zijn voor de problemen waar slachtoffers tegenaanlopen.

 

Contact :

Website

Facebook

Instagram

En lien

Inclusieve organisaties

Gezondheid en welzijn

Seksuele diversiteit