Associations

Women Now

Women Now is een feministische en multiculturele non-profitorganisatie met als missie het bevorderen van gendergelijkheid onder vrouwen, kinderen, senioren en LGBTQIA+ mensen uit de migrantengemeenschap. De vereniging biedt sociale, psychologische en juridische begeleiding om deze groep in staat te stellen te handelen binnen de maatschappelijke structuren. Women Now biedt ook een anonieme nooddienst voor slachtoffers van gendergeweld, steunt slachtoffers van huiselijk geweld en bevordert de waarde van het ouder worden in onze samenleving. De organisatie biedt ook cursussen voor individuen en professionals om hen de instrumenten te geven om deze vormen van geweld en discriminatie te herkennen en te bestrijden.

 

Contact :

+32 493 474 757

Mail : info@women-now.be

Website

Facebook

Instagram