Associations

Visite Particulière

De vereniging heeft meerdere objectieven:

  • Maandelijks bezoeken organiseren aan het culturele leven in Brussel, voor ongeveer 150 leden
  • Een schakel zijn tussen de LGBTQ+ gemeenschap en de culturele actoren in Brussel
  • Een brug vormen tussen de economische, toeristische en culturele sectoren.

En lien

Cultuur en vrijetijdsbesteding

Inclusieve organisaties

Culturele diversiteit

Antidiscriminatie