Associations

Visite Particulière

De vereniging heeft meerdere objectieven:

  • Maandelijks bezoeken organiseren aan het culturele leven in Brussel, voor ongeveer 150 leden
  • Een schakel zijn tussen de LGBTQ+ gemeenschap en de culturele actoren in Brussel
  • Een brug vormen tussen de economische, toeristische en culturele sector.

Contact :

Website : http://vipa.brussels/

Mail : hello@vipa.brussels

Facebook : https://www.facebook.com/visiteparticuliere

Instagram : https://www.instagram.com/vp.brussels/

En lien

Cultuur en vrijetijdsbesteding

Inclusieve organisaties

Culturele diversiteit

Antidiscriminatie