Associations

Rainbow Friends

Internationale solidariteit met de LGBTQI+ !

Objectief : Wij willen de solidariteit gestalte geven tussen Belgische en LGBTQI+ verenigingen of personen in landen waar de LGBTQI+ rechten onder druk staan of niet gerespecteerd worden.

Rainbowfriends: een vereniging van internationale solidariteit ! 

In vele landen is het zeer moeilijk of zelfs onmogelijk om een Pride of een LGBTQI+ festival te organiseren. 

De LGBTQI+ verenigingen hebben te weinig middelen en staan onder druk. 

Rainbowfriends wil de organisatoren van deze evenementen steunen en met hen tot uitwisselingen komen.

De organisatie van de steun en de solidariteit met deze bevriende verenigingen staat voorop! 

Partner worden? 

Een Belgische vereniging en een buitenlandse gaan samenwerken, mogelijks onder de volgende vormen: 

uitwisseling van informatie en van personen tussen beide verenigingen.financiële steun. 

RainbowFriends is facilitator, gaat op zoek naar potentiële  partners en brengt die in contact met elkaar 

Op welke manier ? 

  • Delegatie en/of financiële steun voor de Europride 2020 in Thessaloniki, de Pride in 2020 in Istanbul en de Europride 2022 in Belgrado.
  • Steun en deelname aan de  Baltic Pride in 2020.
  • Promotie van partenariaten Directe steun aan Prides en aan LGBTQI+festivals  die om internationale steun vragen. 
  • De organisatie van delegaties om die evenementen ter plaatse te steunen.
  • Het creëren van partenariaten tussen Belgische verenigingen en organisatoren van Prides of LGBTQI+ festivals in het buitenland.

Contact

Facebook: Rainbowfriends Belgium

Fondsenwerving 

  • Benefietetentjes 
  • Feestelijke activiteiten 
  • Individuele steun: 
  • giften, permanente opdrachten: fiscaal attest 
  • voor giften vanaf 40 €

Bankrekening 

Koning Boudewijnstichting: 

BE10 0000 0000 0404 

Mededeling 

***012/1140/00196*** 

 

Contact : rainbowfriends.belgium@gmail.com

En lien

Inclusieve organisaties

Internationaal

Antidiscriminatie

Seksuele diversiteit