In beeld

LHBTIQ+-meldpunt op de website van de politiezone Brussel-Elsene

gepubliceerd 24 september 2020

Rainbow Cops Belgium LGBT Police 

Persbericht van de stad Brussel

Via het meldpunt kunnen feiten aangegeven worden waarvan een LHBTIQ+-persoon het slachtoffer zou zijn. De cel Gelijke Kansen van de Stad Brussel heeft nu een informatiecampagne gelanceerd om het belang ervan bekend te maken. 

De Stad Brussel en haar politiezone hechten veel belang aan de follow-up van klachten van homo-, lesbo- of transfoob geweld. Het e-mailadres van het meldpunt bij de politie bestaat al lang, maar is weinig bekend. Dankzij onze campagne is dit e-mailadres voortaan te bereiken via een “knop” op de website van de politie. Om de bekendheid van dit meldpunt te verhogen, met name binnen de LHBTIQ+-gemeenschap, hebben we een filmpje online gezet en pleisters en goodies uitgedeeld op plaatsen die door deze gemeenschap vaak worden bezocht“, aldus Khalid Zian, Schepen van Gelijke Kansen van de Stad Brussel.

Iedere persoon die slachtoffer of getuige is geweest van homo-, lesbo- of transfoob geweld en die bijkomende informatie wenst te bekomen of de hulp wenst in te roepen van een medewerker van de dienst Slachtofferhulp van de politie, kan via deze knop contact opnemen met het meldpunt homo-, lesbo- en transfobie van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene. Er wordt dan contact opgenomen met de getuige of het slachtoffer, om te bekijken of er een buurtonderzoek kan gevoerd worden en of de daders van de feiten kunnen geïdentificeerd
en/of vervolgd worden.

Het is belangrijk dat iedereen een misdrijf in alle vertrouwen kan melden. Daarom verloopt een eerste contact met de politie vaak gemakkelijker via e-mail. Via de knop komt de melder rechtstreeks in contact met een medewerker van de Dienst Slachtofferhulp, op een erg eenvoudige manier. We vonden het noodzakelijk om een snelle en eenvoudige oplossing te vinden om feiten te rapporteren. ”, vervolgt Khalid Zian.

De campagne heeft ook tot doel slachtoffers of getuigen aan te moedigen om homo-, lesboof transfobe incidenten, van welke aard dan ook, te melden. Het is immers zo dat slachtoffers soms geen klacht indienen of de feiten niet melden omdat ze denken dat er toch geen gevolg aan gegeven wordt of dat het zinloos is. Laten we echter benadrukken dat de politie geen maatregelen kan nemen om deze ontoelaatbare feiten te bestrijden als ze er niet van op de hoogte is.

Elke e-mail die via de knop wordt verstuurd, wordt verwerkt door de medewerkers van de Dienst Slachtofferhulp. We willen er wel op wijzen dat deze knop niet dient om noodsituaties te melden. Indien er gevaar is, dien je altijd contact op te nemen met 112 (telefonisch of via de app).

Dit meldpunt maakt deel uit van een breder inclusie- en antidiscriminatiebeleid, dat aan de volgende gemeenteraad zal worden voorgelegd in de vorm van het gloednieuwe LHBTIQ+- actieplan van de Stad Brussel.

Het LHBTIQ+-meldpunt van de Politiezone Brussel Elsene is te vinden via deze link
https://www.politie.be/5339/nl/nieuws/lgbt-meldpunt

verwant

Antidiscriminatie

Melding LGBTQI+fobie

Brussel Preventie & Veiligheid en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (equal.brussels) samen met RainbowHouse Brussels voeren een gegevensverzameling project over geweld en discriminatie op basis...

publié le 29 september 2017