Associations

Belgium Bear Pride

De Belgium Bear Pride is een vereniging met als doel:

  • het bevorderen van de Bear, homo en, bij uitbreiding, de LGBT+ gemeenschap: door taboes te verbreken, om eventuele barrières ​​tussen klassieke stereotypen weg te weken en kansen te creëren om elkaar te ontmoeten (bears, homo’s, lesbiennes, leather, travelottes, heteroseksuelen, enzovoort.)
  • de organisatie van de selectie en verkiezing van Mister Bear Belgium,
  • het vertegenwoordigen van de Bear gemeenschap in lokale, nationale en internationale instellingen, evenals het organiseren van en deelnemen in lokale, nationale en internationale evenementen,
  • het streven naar betere zichtbaarheid en acceptatie zowel binnen als buiten de gemeenschap,  het volledig deelnemen aan inter-associatieve samenwerking, maar ook in vertegenwoordiging bij verschillende overheidsorganen of privé – / lokale – of nationale- instanties, en dus ook op ons niveau, om discriminatie van alle vormen te bestrijden en de strijd aangaan voor fundamentele rechten.

website: http://www.belgiumbearpride.be/

En lien

Antidiscriminatie

Seksuele diversiteit

Cultuur en vrijetijdsbesteding

Internationaal