Associations

Alias

Alias vzw is in mei 2009 opgericht door medische en psychosociale hulpverleners, ervaren in het begeleiden van mannelijke prostitués te Brussel, en een breed spectrum aan Brusselse, Waalse en Vlaamse organisaties uit de prostitutiesector, de Aidspreventie, de drughulpverlening, de daklozensector, het straathoekwerk en de HOLEBIsector.

De vereniging heeft als doel het heropstarten en bestendigen van een kwalitatief hoogstaand project voor psychosociale en medische begeleiding van mannelijke prostituees in Brussel. De klemtoon ligt op het bevorderen van de gezondheid: preventie, harm reduction, toegang tot gezondheidszorg en sociale rechten voor het doelpubliek

 

Zie voor meer informatie over ons serviceaanbod : www.alias-bru.be

Kolenmarkt 33, 

1000 Brussel

0484/605.218

En lien

Antidiscriminatie

Seksuele diversiteit

Gezondheid en welzijn

Identiteiten en genderexpressie