Associations

TransKids

De vereniging heeft als twee belangrijkste doelstellingen: het ondersteunen en informeren van  transgenderkinderen en hun ouders, en anderzijds het bewust maken en opleiden van het grote publiek en professionals die met kinderen werken.

Ook al staat België sinds de wet over de erkenning van transgendervolwassenen en -jongeren niet meer onderaan de ranglijst, voor de  opvang en de rechten van de jongsten is er niets. In het gezin, op school of elders worden transidentiteiten meestal ontkend of krijgen met veel vooroordelen te maken. Bovendien is de veel voorkomende verwarring tussen geslacht en seksualiteit de oorzaak van ernstige misverstanden.

Dit gebrek aan kennis kan leiden tot situaties van misbruik, uitsluiting, discriminatie en zelfs afwijzing van het kind door zijn of haar familie, of zelfs zelfmoord. Transkids organiseert maandelijks ontmoetingen tussen transgender- of vragende kinderen en de betrokken ouders. Als onderdeel van het Pride Festival, in mei aanstaande, zal Transkids 3 events aanbieden die u niet mag missen:

  • “Le Fabuleux Weekend”, de eerste bijeenkomst voor transgender kinderen en tieners van 6 tot 18 jaar. 48 uur activiteiten en workshops om hen te helpen hun identiteit ten volle te beleven.
  • Twee edities van “L’Atelier Très Très Très Très Très Dégenreant! “waar alle kinderen tussen 6 en 12 jaar worden uitgenodigd om verhalen te creëren om genderstereotypen onderuit te halen. Die worden dan gebruikt om een boek te ontwerpen dat als educatief hulpmiddel zal dienen.

Contact :

Website : www.transkids.be

Mail : hello@transkids.be

Facebook : https://www.facebook.com/TransKidsBelgique/