Associations

Inqlusion

Inqlusion is de Franse koepel van de LGBTQI-vereniging in Brussel en is gesitueerd in Rainbouw House Brussel.

De doelstellingen van de vereniging zijn:

De bevordering van gelijke kansen en het zorgen voor de zichtbaarheid en de ontplooiing van de LGBTQI+-gemeenschap, voornamelijk dan op fysiek, psychologisch, sociaal en cultureel vlak.

Het aanbieden van permanente vormingen die ervoor zorgen dat leden aangesloten bij LGBTQI+-verenigingen kunnen deelnemen aan een verantwoordelijke, actieve, creatieve en solidaire burgerschap.

De verdediging van de rechten van de mens en het vechten tegen discriminatie, hoofdzakelijk ten opzichte van de LGBTQI+-gemeenschap.

Het helpen bij de ontwikkeling van toekomstige verenigingen.

De vertegenwoordiging van leden van de vereniging en van de LGBTQI+-gemeenschap tegenover politieke autoriteiten, de media en de publieke opinie.

Inqlusion kan alle acties die direct of indirect meedragen tot de realisatie van deze doelstellingen begeleiden.

Voor meer informatie of vragen: contact@ch-bxl.be of info@ch-bxl.be

En lien

Antidiscriminatie

Seksuele diversiteit

Asiel & Migratie

Gezondheid en welzijn