Associations

La Ligue des Droits de l’Enfant asbl

De Liga van de Rechten van het Kind vzw wordt samengesteld en bestuurd door mensenrechtenactivisten met als doelstellingen: het bestrijden van onrechtvaardigheid en inbreuk op de rechten van alle kinderen die in de Waals-Brusselse-Federatie wonen, alsook waken over de rechten zoals beschreven in, onder meer, het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind.

Contact:

Hunderenveld 705
B-1082 Bruxelles
Belgique

+32 (0) 2  465 98 92

Website: https://www.liguedroitsenfant.be/

En lien

Gezinnen en ouderschap

Identiteiten en genderexpressie

Inclusieve organisaties

Onderwijs en jongeren