Thema’s

Gezinnen en ouderschap

Lesbische, gay, biseksuele, transgender en interseksuele ouders zullen in het RainbowHouse juridisch advies, een luisterend oor, en steun vinden voor de emancipatie van hun gezin, hoe dat er ook uit ziet. De verenigingen organiseren activiteiten voor gezinnen, teneinde ontmoetingen en het uitwisselen en het delen van ervaringen te vergemakkelijken.

Het RainbowHouse geeft ook onderdak aan verenigingen die de normativiteit ter discussie stellen m.b.t. affectieve of seksuele relaties belichaamd door twee personen.