Thema’s

Gezinnen en ouderschap

Lesbische, gay, biseksuele, transgender en interseksuele ouders zullen in het RainbowHouse juridisch advies, een luisterend oor en steun vinden voor de emancipatie van hun gezin, ongeacht samenstelling. De verenigingen organiseren activiteiten voor gezinnen, met als doel om ontmoetingen en het uitwisselen en delen van ervaringen te vergemakkelijken.

Het RainbowHouse geeft ook onderdak aan verenigingen die de normativiteit ter discussie stellen m.b.t. affectieve of seksuele relaties belichaamd door twee personen.