Thema’s

Antidiscriminatie

Het RainbowHouse strijdt actief tegen alle vormen van discriminatie (homofobie, transfobie, racisme, seksisme…). Het is in deze optiek dat het RainbowHouse concrete activiteiten inricht om de bevolking te informeren en te sensibiliseren d.m.v. verschillende debatten en ontmoetingsgelegenheden.

Ontdek de projecten waarmee we strijden tegen discriminatie.

Articles en lien