Associations

Liminal

Liminal streeft naar een wereld waarin mannelijkheid niet meer wordt gedefinieerd door patriarchale normen en genderverwachtingen. Liminal wil een pluralisme van mannelijke identiteiten bevorderen waarbij iedereen wordt aangemoedigd om zich op een bewuste en authentieke manier te uiten. We scheppen ruimtes waar iedereen, en zij die zich identificeren als man in het bijzonder, aan de slag gaat met gereedschappen voor persoonlijke ontwikkeling, gesteund door feministische theorie. Door reflectiegroepen, leesgroepen, individuele coachingsessies en workshops te organiseren, helpen we deelnemers om hun relatie tot het patriarchaat te ontrafelen en moedigen we hen aan om zich meer verbonden te voelen met zichzelf en de mensen om hen heen.

Contact : contact@liminal.brussels

Instagram

Website