In beeld

Persbericht: evolutie van identiteitskaarten

gepubliceerd 4 december 2021

Genres Pluriels

FEDERALE REGERING SCHRAPT ZICHTBARE GESLACHTSREGISTRATIE VAN IDENTITEITSKAARTEN

Genres Pluriels en het Regenbooghuis zijn verheugd met deze vooruitzichten

In 2019 heeft het Grondwettelijk Hof de transgenderwet van 25 juni 2017, die als discriminerend werd beschouwd, gedeeltelijk nietig verklaard op twee aspecten: zelfbeschikking, d.w.z. het feit dat men erkend kan worden in zijn genderidentiteit, en onherroepelijkheid, d.w.z. het feit dat men zijn voornaam en/of geslachtsregistratie meerdere malen kan wijzigen.

-> Voor meer informatie zie het artikel “Het Grondwettelijk Hof volgt ons standpunt: de transwet moet worden aangepast”.

 

Het Hof oordeelde dat het redelijkerwijs niet te rechtvaardigen was dat niet-binaire personen niet konden worden erkend in hun overeenkomstige geslachtsidentiteit.

De handhaving van de binaire categorieën V/M (d.w.z. vrouw/man) voor de registratie van het geslacht in de geboorteakte is derhalve in strijd met het zelfbeschikkingsrecht.

 

De federale regering heeft daarom besloten af te zien van de verwijzing naar de zichtbare vermelding van het “geslacht” op de identiteitskaart.

Dit betekent dat “geslacht” niet langer leesbaar zal zijn op det IK of op de IK-chip. Maar voorlopig zal het nog in het Nationaal Register worden opgenomen.

 

Dit is inderdaad een grote stap voorwaarts voor de rechten van trans*, niet-binaire, queer en inter* mensen in België

Dit is enkel een eerste stap in de uitvoering van de beslissingen van het Grondwettelijk Hof.

 

Want er zal ook nog wetgeving moeten komen inzake :

 

– de mogelijkheid om de identiteitskaart meermaals te veranderen (voornaam en geslachtsregistratie)

– de mogelijkheid om het Nationaal Nummer niet binair te maken

 

De federale regering moet daarom haar werk verderzetten, zoals

 

-> Vaststelling van een terminologie die de rechten van trans* personen eerbiedigt, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen wat betrekking heeft op de wijziging van het geregistreerde geslacht/gender en wat betrekking heeft op geslachtskenmerken van mensen (met inbegrip van intersexvarianten), waarvan de burgerlijke stand geen kennis hoeft te hebben.

-> Deze wet is beperkt tot de behandeling van de wijziging van de burgerlijke stand en is slechts een begin. Het zelfbeschikkingsrecht van minderjarigen dient men te eerbiedigen.

-> De toegang van trans*mensen tot gezondheidsdiensten moet vrij worden gekozen en ondersteund.

-> De situatie van intersex personen is een noodsituatie. Het is noodzakelijk verder te gaan dan de huidige Inter*-resolutie, die nog steeds problematische punten bevat wat betreft de eerbiediging van de rechten van de Inter*- bevolking.

Wij roepen de regeringen en het Parlement op hun werkzaamheden voort te zetten om eindelijk te komen tot de volledige sociale insluiting van trans* en inter* personen.

 

Genres Pluriels
Rainbowhouse