Associations

Action, Culture & Émancipation vzw (A.C.E. vzw)

“Action, Culture & Emancipation vzw (A.C.E. vzw), actief in België en in het buitenland, vooral in Noord-Afrika. De organisatie heeft als missie de bewustwording en kritische kennis van de realiteit van de samenleving te ontwikkelen, en actief en participatief burgerschap in het sociale en culturele leven aan te moedigen en te bevorderen.

Dit alles met een specifieke focus op de volgende missies:

  • De opvang, integratie, veiligheid en emancipatie van LGBTQI+ mensen met een migratieachtergrond proberen te verbeteren.
  • Samenwerkingen en partnerschappen ontwikkelen met lokale en internationale actoren om samen te werken aan de bevordering en verdediging van de belangen van LGBTQI+ personen.
  • Het bevorderen van de autonomie en de emancipatie van jonge holebi’s en homoseksuelen (LGBTQI+) in de actielanden van de vzw A.C.E., door administratieve en financiële steun te verlenen voor het opzetten van hun beroepsproject en/of het hervatten van een kwalificerende opleiding.
  • Bij de uitvoering van de acties zien wij toe op de eerbiediging van de nationale of etnische afkomst, de culturele, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging, de sociale status, het sociaal-economisch niveau, de leeftijd, de seksuele geaardheid, het geslacht of de gezondheid van haar leden en haar publiek.

CONTACT :
acebruxelles@gmail.com

En lien

Inclusieve organisaties

Asiel & Migratie

Internationaal

Culturele diversiteit