Verenigingslid worden van het RainbowHouse

Een verenigingsnetwerk uniek, vol engagement en solidariteit. 

Sedert de oprichting ervan in 2001, is het Brusselse LGBTQI+ netwerk blijven groeien. Het RainbowHouse telt meer dan vijftig ledenorganisaties, onder andere cultuurverenigingen, feministische groeperingen, sportclubs, verenigingen voor permanente vorming, voor jongeren, voor senioren…  

Het RainbowHouse Brussels is gelegen in het hart van de tweede meest kosmopolitische stad ter wereld. Net in deze ongelooflijk rijke en gevarieerde setting kan onze koepel zich ontwikkelen. Het verenigingsnetwerk weerspiegelt uiteraard het beeld van deze stad, pluralistisch, intercultureel : in de kleuren van de regenboog!

Het RainbowHouse is op de eerste plaats één grote familie die eraan werkt om een maatschappij op te bouwen die vrij is van stereotypen en discriminatie, om zo het samenleven in vrede en respect te bevorderen. Solidariteit, inclusie en gelijkheid zijn waarden die we binnen ons regenbooghuis cultiveren in hart en nieren.

Bent u een non-profit organisatie, een feitelijke vereniging, een collectief? En u wilt zich aansluiten bij het associatieve netwerk van het RainbowHouse?

Hier zijn de te volgen stappen om het lidmaatschap aan te vragen:

  1. Leer over de procedure door de statuten van het RainbowHouse te lezen, hier. (Titel III, artikel 7)
  2. Stuur een gemotiveerde aanvraag naar info@rainbowhouse.be. Deze wordt doorgestuurd naar de Raad van Bestuur.
  3. Er wordt een afspraak met u gemaakt met de leden van de Raad van Bestuur, zoals voorzien in de statuten.
  4. Op de jaarlijkse Algemene Vergadering wordt uw kandidatuur ter stemming voorgelegd aan de leden van onze koepel.
  5. Als u vragen heeft over de geldigheid van uw kandidatuur, neem dan contact met ons op via info@rainbowhouse.be.
  6. Ontdek alle verenigingen via VERENIGINGEN.

 

Movement Day 2020Movement Day 2020