Associations

Queer Centre Brussels

Queer Centre Brussels is een vereniging opgericht met het oog op de bescherming en gelijk maken van de rechten van de mens, de belangen en de zekerheid van de gemeenschap (LGBTIQ+). We organiseren acties en activiteiten voor persoonlijke ontwikkeling, en willen wederzijdse relaties en contacten op vele niveaus bereiken, die de Queer Culture en Sport zichtbaar maken en bevestigen, en ook de rechten van de mens beschermen.

Contact :

Website : http://www.queercentrebrussels.eu

Mail : queercentrebrussels@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/queercentrebrussels/

En lien

Internationaal

Cultuur en vrijetijdsbesteding

Culturele diversiteit