Associations

Green And Proud

Voor Ecolo, ligt het gevecht van de LesBiTransGays in de lijn van een globale politieke stijd voor emancipatie en gelijke rechten in het hart van een pluralistische samenleving. Daarom was Ecolo de eerste Belgische partij om het huwelijk en daarna de adoptie door homoseksuele koppels in het hart van haar politieke programma op te nemen. 

ENPH ontstond in januari 1998, ten tijde van de Etats généraux de l’Ecologie politique (EGEP). Na afloop van het forum getiteld “Homosexuel(le)s, citoyen(ne)s à part ? … A part entière !”, hebben enkele zeer actieve leden een structuur gecreëerd die iedereen (lid of niet van Ecolo) samenbrengt die geïnteresseerd is door de topics die met de homoseksuele zaak te maken hebben, in zeer brede zin. 

ENPH is één van de grondleggers van de Fédération des Associations Gays et Lesbiennes (FAGL), waarmee het verenigt is in een verbond met homoseksueel (sociaal-cultureel) verenigingswerk als één van haar belangrijkste (inmiddels bereikte) doeleinden. 

We vergaderen elke twee maand ofwel  in Brussel of  in Namen. Met onze referentie, federaal afgevaardigde Zoé Genot, volgen en bereiden we het werk voor van de parlementairen in verband met LesBiTransGay kwesties. 

We nemen we elk jaar deel aan de “Belgian Pride”,  maar organiseren ook talrijke “Debatbars” over thema’s gelinkt met homoseksualiteit (adoptie, huwelijk, homo bejaarden, transidentiteit, zelfmoord bij jongeren, bloeddonatie). 

In 2022 evolueert ENPH, net als de LGBTQIA+ beweging, naar Green and Proud, om meer inclusief te zijn!

Contact :

e-mail: simon.rasquin@ecolo.be
tel : 0476/69.33.08

En lien

Pride

Inclusieve organisaties

Antidiscriminatie

Melding LGBTQI+fobie

Brussel Preventie & Veiligheid en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (equal.brussels) samen met RainbowHouse Brussels voeren een gegevensverzameling project over geweld en discriminatie op basis...

publié le 29 september 2017