Projecten

Politie Vorming

Politie Vorming

 

Al enkele jaren stellen we een groeiend aantal gevallen vast van agressie en geweld tegen gays, lesbiennes et transgenders in België, en in het bijzonder in Brussel. Hierbij komt nog dat een niet onbelangrijk aantal slachtoffers geen klacht bij te politie durft in te dienen.

Deze stand van zaken leidde tot een bijscholing van de Brusselse politieagenten om een goede opvang en behandeling van de dossiers aangaande deze klachten te verzekeren. De politie is de eerste stap naar hulp voor de slachtoffers. De vorming van de agenten met betrekking tot deze specifieke vormen van geweld kan een betere zorgverlening ten opzichte van onze Brusselse burgers wanneer ze slachtoffer worden van dergelijk geweld in de hand werken.

Deze voorlichting in het Frans en in het Nederlands wordt georganiseerd door het Rainbowhouse Brussels, het kabinet voor de Gelijkheid van Kansen en de Strijd tegen Racisme van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Inter-federaal Centrum voor de gelijkheid van kansen en de strijd tegen het racisme. De vorming vindt plaats in het RainbowHouse, Rue du Marché au Charbon 42, 1000 Bruxelles. Hieronder vindt u het programma. Wie zich wil inschrijven kan dit doen via dit adres: info@rainbowhouse.be  of via het inschrijvingsformulier online hieronder.