Associations

Communauté du Christ Libérateur

La Communauté du Christ Libérateur is een groep van homoseksuele christelijke mannen en vrouwen die een gezellige en gastvrije plaats wilden creëren voor allen die wensen dat hun homoseksualiteit een meerwaarde in hun leven betekent. 

We willen de kans bieden op reële ontmoetingen met andere gays. We bieden de gelegenheid op onbaatzuchtige vriendschappen, duurzaam en diepgaand d.m.v. culturele en vrijetijdsactiviteiten, denktanks en groepen die de vragen die het leven ons stelt met elkaar willen delen. 

We bieden aan allen die het wensen een plek voor spirituele reflectie en de gemeenschappelijke celebratie van Jezus Christus;  

Want we geloven dat God ons liefheeft zoals we zijn, in ons leven komt zoals onze levens zijn, dat Hij van ons als gays houdt! 

Homoseksualiteit wordt nog te vaak beleefd door velen als een ziekte waarvan men moet genezen, als een last of stigma; wij, wij beleven homoseksualiteit als een kans, als een mogelijkheid om diepe banden en solidariteit te scheppen. 

De Gemeenschap Christ Libérateur is in 1994 een vzw geworden, na twintig jaar als feitelijke vereniging te hebben gefunctioneerd en publiceert een driemaandelijkse “Brief”. 

De Gemeenschap staat in contact met andere christelijke basisgemeenschappen in Brussel en in Wallonië, met andere homoseksuele gemeenschappen in België (in het bijzonder in het kader van de Belgian Lesbian & Gay Pride (BLGP) en de Federatie van Franssprekende Lesbiennes et Gays Verenigingen (FAGL)) en ten slotte met gelijkaardige verenigingen in Vlaanderen en in Europa. 

 

Hoe ons te contacteren? 

In ons geval, is het soms moeilijk te praten over wat men beleeft. Daarom staan we ter uwer beschikking als u iemand wenst te ontmoeten voor een uitwisseling aangaande uw ervaringen of uw navorsingen. Hier volgen onze algemene coördinaten: 

( 0475.91.59.91 

– Postadres:  Rue du Marché au Charbon, 42 – 1000 Bruxelles  (niet schrijven naar het adres van onze vergaderplaatsen) 

Algemene Email: ccl@ccl-be.net   

Voor Brussel (vergadering elke tweede zondag van de maand om 19u00):   

Email : bxl@ccl-be.net   

Voor Luik (vergadering elke laatste vrijdag van de maand om 19u30): 

Email : liege@ccl-be.net 

Voor Namen-Luxemburg (vergadering elke derde vrijdag van de maand om 19u30) : 

Email : namur@ccl-be.net