Associations

Rainbow Cops Belgium LGBT Police 

Rainbow Cops Belgium LGBT Police  is een vereniging zonder winstbejag (VZW) van politiefunctionarissen en van leden van het civiele personeel van de Belgische Geïntegreerde Politie, die zich betrokken voelen of gesensibiliseerd zijn door de LGBT-thematiek, of zelf deel uitmaken van deze doelgroep.

Dit zijn onze voornaamste missies:

  • Het VORMEN van het voltallige politiekorps om hen te helpen discriminatie of het haatdragende karakter van een overtreding op basis van seksuele oriëntatie of genderidentiteit op te sporen.
  • Het INFORMEREN en uitwisselen van inlichtingen en ervaringen met betrekking tot de LGBT-thematiek bij de geïntegreerde politie zelf, om het wederzijds respect te promoten.
  • Het SENSIBILISEREN met betrekking tot de LGBT problematiek bij de politie zelf en daarbuiten, op basis van de opgedane ervaring in België en op Europees vlak.
  • Het ORIËNTEREN van slachtoffers van homofobe of transfobe daden naar de gerechtigde personen binnen of buiten het politiekorps, met het oog op het aanleggen van een klachtenbank.
  • Rainbow Cops Belgium LGBT Police is een lid van de Europese LGBT Police Association (EGPA).

Als u ons wilt contacteren:

contact@rainbow-cops-belgium.be

www.rainbow-cops-belgium.be

www.lgbtpolice.eu

Facebook / Rainbow Cops Belgium LGBT Police

Twitter / @RainbowCops

En lien

Antidiscriminatie

Melding LGBTQI+fobie

Brussel Preventie & Veiligheid en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (equal.brussels) samen met RainbowHouse Brussels voeren een gegevensverzameling project over geweld en discriminatie op basis...

publié le 29 september 2017


Seksuele diversiteit

Identiteiten en genderexpressie

Cultuur en vrijetijdsbesteding