Associations

Roze Groenen

De Groene partijen zijn steeds de voortrekkers geweest in de rechten en acceptatie van holebi’s en transgenders. Tijdens de regeringsdeelname van Groen konden we enkele belangrijke eisen verwezenlijken zoals de openstelling van het huwelijk en een antidiscriminatiewet.

Vandaag leeft soms de illusie dat er geen grote uitdagingen of politieke dossiers meer zijn. De realiteit toont echter aan dat er nog steeds erg grote uitdagingen zijn op het gebied van acceptatie en welzijn, die ook een politieke kant kennen. Bovendien zijn er actuele situaties die nu pas aandacht krijgen zoals de vluchtelingenproblematiek, (kans)armoede, meerouderschap en het belang van de registratie van genderidentiteit.

De werkgroep van de Roze Groenen brengt mensen binnen Groen samen om na te denken rond deze thema’ en is reeds jaren actief. Op 27 augustus 2016 werden Petra De Sutter en Bruno De Lille, trotse meter en peter van onze groep.

Regelmatig organiseren we ook kritische en hartverwarmende acties en campagnes. Met Ecolo organiseerden we bijvoorbeeld een debat rond LGBT+-vluchtelingen naar aanleiding van de Belgian Pride en op het afgelopen zomerweekend werd samen met Gendernet een discussie gehouden over het nut van geslachts- of genderidentiteitsregistratie. Hoewel deze activiteiten soms een interne focus hebben, staan ze ook steeds open voor een geïnteresseerd extern publiek. Uiteraard nemen we ook deel aan prides in binnen- en buitenland. De Roze Groenen zijn deel van het Queer Greens Network van de Europese Groene Partij en nemen ieder jaar deel aan een pride in het buitenland om lokale LGBT+ activisten te ondersteunen (2016 Vilnius, 2017 Warsaw).

De LGBT+-thematiek ligt Groen nauw aan het hart en deze actieve werkgroep met ervaringsdeskundigen en experten uit onder meer het middenveld, onderwijs, politiek en de academische wereld is daar het beste bewijs van. Met de Roze Groenen zijn we dan ook zeer geëngageerd om deze ervaringen en expertise op het gebied van seksuele diversiteit en genderdiversiteit in te zetten in de inhoudelijke, politieke werking van de partij.

Contact :

Web site : https://www.groen.be/netwerken_roze_groenen

Mail : info@groen.be

Facebook : https://www.facebook.com/RozeGroenen/