Projecten

Rainbows United

Rainbows United

Rainbows United is een onthaalproject dat de lesbische, biseksuele, gay, transgender, queer en interseksuele asielzoekers steunt en informatie geeft. Het project is gratis en wordt door vrijwilligers gedragen.

Het project omvat samenkomsten, die elke laatste donderdag van de maand plaatsvinden in het Rainbowhouse te Brussel. De ontmoetingen zijn uitsluitend bedoeld voor de asielzoekers.ters uit de holebi-gemeenschap.

Oorspronkelijk opgericht in 2010 door Merhaba, de Pride vzw en Fedasil, heeft CHB vzw in 2012, in het kader van de erkenning in het voortgezet onderwijs door de Federatie Wallonië-Brussel, het project overgenomen. Omnya en Why Me vzw namen ook deel.

De workshops houden verscheidene pedagogische tools in. Het doel daarvan is in de eerste plaats de asielzoekers solidair met elkaar te maken, zodat ze een sociaal netwerk kunnen oprichten met verschillende interpersoonlijke banden, die hen helpen hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of hun interseksualiteit serener te beleven.

Bovendien spannen we ons in om te werken naar een relativering op persoonlijk vlak van hun situatie zodat ze de zware spanning van zich kunnen afgooien waaraan ze onderworpen waren in hun land van herkomst of in hun verblijfscentra’s. Dit pogen we door hen uit te nodigen om zich vrijer uit te drukken in verhouding tot hun eigen geaardheid/identiteit.

We stellen hen ook een luisterend oor ter beschikking, gratis en op aanvraag, bestaande uit gespecialiseerde psychologen. Verder worden individuele gesprekken (op verzoek) gepland, als poging hen zo goed mogelijk te ondersteunen in hun relaties met hun advocaten, sociaal assistenten, hun centrum, het Vluchtelingen- en Staatlozencommissariaat (CGRA), de Geschillenraad voor Buitenlanders (CCE), maar ook in wat betreft hun huisvesting (in een sociale woning bijvoorbeeld), in hun ontwrichtingen en in het contact met hun land van herkomst.

Rainbows United vormt een broodnodige plaats waar elke vluchteling de mogelijkheid heeft zichzelf te zijn, zonder bang te moeten zijn voor enige vorm van beoordeling.

Tenslotte heroriënteren we asielzoekers, indien nodig, naar andere, meer specifieke verenigingen.

verwant

Asiel & Migratie

Internationaal

Antidiscriminatie

Melding LGBTQI+fobie

Brussel Preventie & Veiligheid en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (equal.brussels) samen met RainbowHouse Brussels voeren een gegevensverzameling project over geweld en discriminatie op basis...

publié le 29 september 2017