Calendar

We Need You, Volunteers!

Marsha P. Johnson Zaal - Lollepotstraat 3
18:30 > 21:00
Tuesday 25 February 2020

RainbowHouse Brussels heeft uw hulp nodig om zijn projecten uit te voeren! Tijdens deze avond krijgt u de kans om onze festivals (PrideFestival, L-Festival…) te ontdekken, onze nieuwe projecten en hoe u ons kunt steunen.
Meld u aan : https://forms.gle/Y1uVwZueLNFxkxTb9

Pour mener à bien ses projets, la RainbowHouse Brussels a besoin de toi ! Durant cette soirée, tu auras l’occasion de découvrir nos festivals (PrideFestival, L-Festival…), nos nouveaux projets et comment nous soutenir.
Inscris-toi : https://forms.gle/Y1uVwZueLNFxkxTb9

Op het programma – Au programme
18.30 : Welkom – Accueil (Salle Marsha P. Johnson Zaal)
18.45 : Presentatie van onze projecten – Présentation de nos projets
19.15 : Q&A
19.30 : Inschrijvingen – Dans quel(s) projet(s) voudrais-je m’investir?
19.45 : Pauze – Pause
20.00 : Rainbow Free Hand
20.15 : Drink + visite du bar – Late we elkaar leren kennen
21.00 : Einde – Fin

Het Regenbooghuis Brussel is de koepel van de LGBTQI+ verenigingen die actief zijn op het Brussels grondgebied. Het is ook een vereniging die sociaal-culturele festivals organiseert voor verschillende doelgroepen. Voor de uitvoering van haar projecten wordt het RainbowHouse regelmatig ondersteund door haar vrijwilligers en ledenverenigingen.

La RainbowHouse Brussels est la coupole des associations LGBTQI+ actives sur le territoire bruxellois. C’est également une association qui organise des festivals socio-culturels à destination de différents publics. Pour mener à bien ses projets, la RainbowHouse Brussels est soutenue de manière ponctuelle et régulière par ses bénévoles et ses associations membres.

Meer informatie / Plus d’informations : ruth@rainbowhouse.be

In connection