Agenda

Let’s BI together! ☆ PrideFestival

RainbowHouse
18:30 > 23:00
woensdag 23 september 2020

Let’s BI together! ☆ PrideFestival

Prix / Prijs / Price : gratuit / gratis / free
Langue / Taal / Language : FR / NL / EN
Inscription / Inschrijving : /
Accessibilité / Toegankelijkheid / Accessibility*: escaliers à l’entrée et/ou aux toilettes / trappen aan de inkom en/of toiletten / stairs at the entrance and/or toilets
===========================================
Zoals elk jaar is 23 september de werelddag van de zichtbaarheid van biseksualiteit en de strijd tegen bifobie. Die dag plaatst zich in de wereldweek van de bi zichtbaarheid.
Ontkend, onzichtbaar gemaakt of onbegrepen, wordt biseksualiteit (en panseksualiteit) nog steeds gediscrimineerd, soms zelfs binnen de LGBTQI+ gemeenschap.
Het RainbowHouse nodigt je uit om samen die internationale dag van de biseksuele zichtbaarheid te vieren met een eenvoudig aperitief, maar wel in goed gezelschap. Wat beter om elkaar te ontmoeten of terug tegen te komen?
Deze aperitief wil gezellig zijn en iedereen toelaten om vrij te babbelen en mooie ontspannen momenten te beleven!
==============================
* Accessibilité / Toegankelijkheid / Accessibility
FR// Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Cette année, nous mettons en place un système de “buddies” pour les personnes qui souhaiteraient être accompagnées par un.e bénévole, plus d’informations sur http://rainbowhouse.be/fr/projet/pridefestival/.
NL // Dit heeft te maken met de bereikbaarheid voor personen met een beperkte mobiliteit. Dit jaar zetten we een systeem van “buddies” op poten voor wie graag begeleiding krijgt van een vrijwilliger. Meer info op http://rainbowhouse.be/nl/projet/pride-festival/
EN // Accessibility for people with reduced mobility. This year, we are setting up a system of “buddies” for people who would like to be accompanied by a volunteer, more information on http://rainbowhouse.be/en/projet/pride-festival-2/
====================================
Disclaimer COVID19:
FR // Toutes les activités du PrideFestival sont encore susceptibles de changer. Tous les changements seront communiqués sur les événements Facebook, ainsi que sur le site internet de la RainbowHouse.
NL // Alle PrideFestival activiteiten zijn nog steeds aan verandering onderhevig. Alle wijzigingen zullen worden gecommuniceerd op de Facebook-evenementen, evenals op de RainbowHouse-website.
EN // All PrideFestival activities are still subject to change. All changes will be communicated on the Facebook events, as well as on the RainbowHouse website.

 

 

 

verwant

Antidiscriminatie

Seksuele diversiteit

Inclusieve organisaties