In beeld

Persmededeling – Eisen van RainbowHouse Brussels – Belgian Pride 2022

gepubliceerd 21 mei 2022

Op 21 mei vindt in België de 2022 editie plaats van een evenement dat de erfenis is van de militante en geëngageerde betogingen van 1970 ter herdenking van de Stonewall rellen: de Belgian Pride.

Terug in de straten van Brussel met als thema openheid, na twee jaar van strenge sanitaire maatregelen, zal RainbowHouse Brussels, de federatie van meer dan 60 LGBTQIA+ verenigingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, marcheren met en voor alle gemeenschappen van het acroniem en hun bondgenoten, om de kleuren te doen oplichten, om de zichtbaarheid van onze gemeenschappen te doen gelden, maar ook om de eisen en de verwachte vooruitgang voor onze regio en ons land te dragen.

Hoewel België momenteel het derde meest geavanceerde land is in termen van LGBTQIA+ rechten op het Europese continent, zoals gerapporteerd is door ILGA Europe’s “Rainbow Index 2022”, herinnert RainbowHouse Brussel eraan dat de volledige integratie van de regenbooggemeenschappen in onze samenleving helaas nog niet is bereikt. Ons land moet nog vooruitgang op het gebied van de rechten van LGBTQIA+-personen, onder andere wat de verwezenlijking van deze rechten betreft.

Wij roepen de politieke autoriteiten dan ook op samen te werken om ons land rechtvaardiger te maken op het gebied van rechten en zorg, met name op het gebied van gezondheid, veiligheid, rechten van transgenders, intersekse personen en jongeren, toegang tot werkgelegenheid en huisvesting.

Daarom maakt onze federatie haar eisen kenbaar, waaronder enkele belangrijke, namelijk:

  • Het lichaam van interseksekinderen te verwelkomen, te beschouwen en te respecteren, en een einde te maken aan het normaliseren van genitale verminking, sterilisatie en onnodige hormonale behandelingen voor deze kinderen;
  • Het zelfbeschikkingsrecht van minderjarige transgenders eerbiedigen door een volledige de-psychiatrisatie van het parcour van trans* personen van 16 tot 18 jaar, het toestaan van de wijziging van het geregistreerde geslacht vóór de leeftijd van 16 jaar en het vergemakkelijken van de wijziging van de voornaam vóór de leeftijd van 12 jaar;
  • Een school te ontwikkelen inclusief voor de diversiteit van genderidentiteiten, kenmerken en seksuele geaardheden, door op scholen een antipest- en antidiscriminatiebeleid in te voeren voor alle LGBTQIA+-kinderen en meer institutionele en financiële steun te verlenen voor de opleiding van school- en ondersteunend personeel met betrekking tot de specifieke kenmerken van deze doelgroep;
  • Meer zichtbaarheid en middelen voor de gezondheid van vrouwen die seks hebben met vrouwen, ter versterking van bewustmaking, voorlichtingsacties maar ook gezondheidsvoorzieningen voor VGV-publiek, waarvoor onvoldoende middelen beschikbaar zijn, terwijl dit publiek specifieke behoeften heeft en 3 keer meer risico loopt op soa’s dan heteroseksuele vrouwen;
  • Betere ondersteuning van transgender personen, een kwetsbare groep wat de toegang tot werkgelegenheid betreft, en dus de uitvoering van een beleid ter bestrijding van discriminatie bij aanwerving en op het werk, gericht op de LGBTQIA+-gemeenschappen, maar vooral op transgender personen.

 

De volledige lijst van de eisen van RainbowHouse Brussels in het kader van Belgian Pride 2022 is hieronder beschikbaar en op haar site: www.rainbowhouse.be.

Meer dan ooit zal RainbowHouse Brussels, dat vecht en werkt dankzij de expertise en vitaliteit van haar ledenverenigingen en activisten, op deze editie van Belgian Pride, #OPEN, aanwezig en zichtbaar zijn! Laten we van ons land een inclusieve, rechtvaardige omgeving maken, met respect voor alle specifieke kenmerken van de LGBTQIA+-gemeenschappen en een plek met een toekomst voor ons allemaal, waar we ook vandaan komen.

verwant