In beeld

COVID 19 : Geen quarantaine voor LGBTQI-fobie

gepubliceerd 17 mei 2020

Precies 30 jaar geleden, op 17 mei 1990, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO), vandaag op de voorgrond in de Covid 19 crisis (voor het Coronavirus 2019), homosexualiteit en bisexualiteit uit de lijst gehaald van « mentale ziekten » in de Internationale Classificatie van ziekten (CIM). Maar het zal nog duren tot 2018 en de « CIM 11 », om ook trans identiteiten te schrappen uit die lijst, terwijl er nog altijd in hun literatuur heel wat verwarring blijft tussen seksualiteit  en gender identiteit. 

Zo is 17 mei wereldwijd een symbolische datum geworden, gevierd in meer dan 130 landen, vooral sedert het de vorm aan naam van IDAHOBIT (International Day Against Homophobia, Transphobia, Biphobia and Intersexphobia), in 2005, door de impuls van de universitaire, LGBTQI+, antiracistische militant Louis-Georges Tin

De Belgian Pride, één van de grootste evenementen in België, met meer dan 100 000 personen, was oorspronkelijk voorzien op 23 mei 2020. Dit kan spijtig genoeg niet doorgaan op die datum omwille van de bekende evidente veiligheidsmaatregelen. Ironisch genoeg was het voorziene thema dit jaar « We Care », met focus op geestelijke, lichamelijk en seksuele gezondheid van het LGBTQI+ publiek. De Prides zijn noodzakelijke momenten ter ere van die mensen die nog te vaak onzichtbaar zijn, aan wie fundamentele mensenrechten worden ontzegd, en die dagelijks gediscrimineerd worden. De Pride  laat toe om de aandacht te trekken van de burgerlijke maatschappij en de wereld van de politiek op de ongelijke behandeling die er nog altijd duidelijk is, de agressie en ook de moeilijkheid van een coming out, wat ons op dit moment juist zo belangrijk lijkt.   

Want tijden van crisis, economische recessie of collectief trauma leiden onvermijdelijk naar het verdiepen van de sociale ongelijkheid en het zoeken naar een zondebok. Die komen dan vaak uit één of andere minderheid, wat betreft machtspositie of aantal, en zijn makkelijker met de vinger te wijzen, zowel praktisch als symbolisch. Dat gebeurt zo voor vrouwen, LGBTQI+ personen of burgers die verondersteld of echt immigranten zijn.

Dat wordt dan de kans voor verschillende publieke personen om nog maar eens hun LGBTQI-fobie te spuien en die moeilijke periode te gebruiken tegen die gemeenschap. Raar maar waar, de gezondheidscrisis van Covid 19, met zijn portie angstzaaierij in de media, en zijn moeilijke periode van confinement, met meer dan 3 miljard mensen opgesloten in hun kot, en hen zo hun mensenrechten ontkend en hen beroofd van heel wat uitlaatkleppen en diensten, heeft ook tot veel vormen van haat en  LGBTQI-fobie geleid. Zowel in de familie als in de maatschappij in het algemeen. Dat lijkt wel een slang die zijn eigen staart opvreet of een cyclus die zichzelf voedt, met de woorden van de enen om het geweld tegen de anderen verder te zetten. 

Even een zwartgallige bloemlezing van pareltjes van LGBTQI-fobie.

Zo heeft pasteur Steven Andrew, van de christelijke evangelische amerikaanse kerk en radio animator, en ook de zelfbenoemde pasteur, Rick Wiles, recent gesteld dat het coronavirus een goddelijke straf was om de zonde van homoseksualiteit uit te roeien en dat de maand maart een maand zou zijn van « LGBT berouw » (1) (2). Monseigneur Léonard, prelaat van België had gelijkaardige uitlatingen over HIV / AIDS, in 2010, dat hij zag als een « immanente gerechtigheid » , uitspraken waarvoor hij trouwens nooit veroordeeld is. 

In dezelfde stijl zei Ralph Drollinger, ook een amerikaanse pasteur, die dicht bij het kabinet staat van Donald Trump, enkele weken geleden dat de pandemie er is « als straf voor de neiging van de maatschappij tot lesbianisme en homoseksualiteit » , met tezelfdertijd een sneer naar « de fout van China» en « de religie van het environmentalisme» (3) (4) (5). In het Samaritan’s Purse Emergency Field Hospital opgezet in Central Park in New York en geleid door de uiterst conservatieve eerwaarde Franklin Graham, waren er zware bedenkingen bij de ongelijke behandeling van LGBTQI+ zieken en personeel (6). 

De senegalese imam Arabi Niass van de moskee Léona Niassène, in Kaolack, gaf in een kleine variatie de uitleg dat het ging om een goddelijke straf, met verwijten naar de senegalese overheden die «buitenlanders toelaten die homoseksualiteit promoten ».  

Tezelfdertijd in Marseille kregen een hulpverlener en zijn kameraad een anonieme brief die hen vroeg de « de residentie te verlaten omdat we weten dat homoseksuelen als eerste besmet worden ». Zelfde procedure voor de jonge humorist uit La Réunion Tony Baêty die ook in een niet getekende brief te lezen kreeg dat « les PD » «als eerste besmet raken ». Of nog bij een 38 jarige uit Nimes met in het getypte bericht  « We hebben niks tegen homoseksuelen maar we weten dat jullie dragers zullen zijn voor de anderen zoals bij AIDS » (7) (8). 

Ook in maart 2020, stelt de rabijn Meir Mazuz, bekend om zijn homofobe en ultra-nationalistische standpunten, dat de landen die getroffen zijn door de pandemie dat zijn als afrekening voor de Prides die ze organiseren, behalve de arabische landen, die volgens hem niet die « duivelse neiging » hebben, wat feitelijk alle twee fout is (9).

In Ghana verbiedt een wet uit de britse koloniale tijd nog steeds homoseksuele praktijken, heeft Sheikh Osamanu Sharubutu er van gebruik gemaakt om aan het duivels en beschamend aspekt van homoseksualiteit te herinneren. Terwijl Sheikh Amin Bonsu de gelovigen er aan herinnerde dat ze hun zonden moesten berouwen tegenover de gezondheidscrisis, en dan speciaal de meest « abominabele » zoals «de homoseksualiteit, het lesbianisme en de transgenders» (10) (11). 

Het hongaars parlement nam op 30 maart een « buitengewone coronavirus wet» aan die de executieve behoorlijk wat macht verleende en van de eerste minister Viktor Orbán de gouverneur per ordonnantie maakte. Terwijl die al elke toegang had geweigerd aan asielaanvragers voordat de pandemie Europa bereikte, er toch de vluchtelingen van beschuldigde « de ziekte te verspreiden ». En plots komt een begeleidend nieuw wetsontwerp naar boven, de avond van de Internationale dag voor trans* zichtbaarheid, ingediend door de vice-premier minister Zsolt Semjé, die oplegt dat men de «sexe bij geboorte» dient te vermelden op officiële documenten, en zo de echte gender identiteit ontkent van  trans* gender personen en hen confronteert met grote risico’s bij elk officieel verzoek. Overigens heeft Hongarije niet deelgenomen aan de Eurovision zangwedstrijd vanaf dit jaar, omdat de waarden van het evenement “te pro-LGBTQI+” zijn. (12) (13) (14).

Eind april stelt Jair Bolsonaro, de braziliaanse president die zoals Donald Trump graag extreem uithaalt op de sociale media en met een grote vijandigheid tegenover de Wereld Gezondheids Organisatie (WHS), verklaarde dat de beroemde UNO organisatie kinderen aanzette tot masturbatie en homoseksualiteit (15). Daarbij was hij niet aan zijn proefstuk, hij herhaalde zo het eeuwig refreintje dat LGBTQI+ personen koppelt aan perversie, en dat amalgaam is minstens zo oud als Krafft-Ebing en zijn beroemde Psychopathia Sexualis (1886).

Terwijl LGBTQI+ verenigingen in het Midden Oosten en Noord Afrika gedwongen genoodzaakt waren om hun consultaties discreet verder te zetten per telefoon, met een alarmerende stijging er van (16), Sofia Talouni, transgender en marokkaanse influencer, met basis in Turkije, die het koninkrijk, waar homoseksuele praktijken illegaal zijn, overhoop zette door verschillende LGBTQI+ personen te outen en door openlijk op te roepen om hen te lynchen. Zij legde dan uit hoe je op verschillende applicaties een vals profiel kon opzetten om zo gays en biseksuelen in de omtrek terugvinden. Schijnbaar gemotiveerd door poen en politiek, heeft haar verklikken en aanzetten tot haat al geleid tot verschillende huiselijke uitzettingen en doodsbedreigingen, wat aangeklaagd werd door o.a. de marrokaanse homoseksuele auteur Abdellah Taïa, en dat een jonge man geleid heeft tot zelfmoord, zoals de journaliste Hicham Tahir beschreef (17) (18). 

Eind mei werd dan een nieuwe “cluster” ontdekt van minstens een honderdtal besmettingen in een buurt van Itaewon, in Seoul, waar s’nachts veel slapeloze zuid koreanen komen, vooral de LGBTQI+. De vermoedens over de oorzaak van deze nieuwe verspreiding, vandaag aangevochten, gingen vooraf naar een jongeman van 29 jaar, die niet wist dat hij besmet was, en die verschillende avonden had doorgebracht in verschillende gay bars en clubs. Die nachtelijke aantrekkingspunten van de hoofdstad waren toen weer open gegaan onder strikte maatregelen van hygiëne en social distancing. Heel vlug werd de LGBTQI+ gemeenschap aan de schandpaal gebonden door de pers en de bevolking in een land waar de homo-bi-trans-fobie nog sterk leeft. Hun leden hadden angst om opgespoord te worden en ontdekt door de nieuwe bewakingssystemen, door hun verplaatsingen en contacten, en daardoor ook verraden bij hun familiale kring of bij hun werkgever. En sommigen ontvangen al beledigingen en chantage via foute accounts op de ontmoeting sites (19). 

Zelfs als vandaag sommige regio’s van de wereld zijn gespaard gebleven en zelfs als de lesbiennes, gays, bisexuelen, transgenders, queer en intersex personen leven in een meer comfortable context, is de wereld globaler dan ooit. En de konsekwenties van LGBTQI-fobe interventies, hetzij politiek, religieus, of maatschappelijk, kunnen vlug een domino effect krijgen, over de grenzen heen, naar alle sociale klassen door de heftigheid en de hashtags. Voor deze 17 mei 2020, wil het RainbowHouse Brussels zijn solidariteit weer bevestigen met alle broers, zusters en anderen over de hele planeet, want de LGBTQI-fobie daarentegen is niet in crisis.

Bronnen :

(1) https://www.advocate.com/religion/2020/3/06/coronavirus-punishment-lgbt-sin-says-far-right-pastor

(2) http://christiannewswire.com/news/107683567.html

(3) https://capmin.org/ministries/washington-dc/white-house-cabinet-sponsors/

(4) https://capmin.org/is-god-judging-america-today/

(5) https://tetu.com/2020/03/26/pour-ce-conseiller-spirituel-du-cabinet-de-trump-les-homosexuels-sont-responsables-du-coronavirus/

(6) https://theintercept.com/2020/03/24/trump-cabinet-bible-studies-coronavirus/

https://gothamist.com/news/anti-gay-reverend-behind-central-park-hospital-says-hes-being-harassed-new-yorkers

(7) https://tetu.com/2020/03/27/coronavirus-une-menace-homophobe-decouverte-par-un-couple-gay-a-marseille/

https://www.franceinter.fr/dimitri-jeune-gay-chasse-en-plein-confinement-ma-mere-m-a-dit-de-faire-mes-valises?fbclid=IwAR0uv6jbLqpI9Yq8ckBVNwkfiJ7jMcjqiKugCWSzbWguRkF4z0v2eOHDJbE

(8) https://www.zinfos974.com/Zot-les-premiers-a-etre-contamines-Un-jeune-humoriste-victime-de-menaces-homophobes_a151880.html?fbclid=IwAR2ot_Isy1FoI7anIYEvLEHK5-USIxaxo6LukOtQXeqVBIpwhLw5pnxi9h8

(9) https://fr.timesofisrael.com/un-rabbin-attribue-lepidemie-de-virus-aux-marches-des-fiertes/

(10) https://tetu.com/2020/03/10/pour-ces-leaders-religieux-le-coronavirus-est-une-punition-divine-contre-lhomosexualite/

(11) https://www.pinknews.co.uk/2020/03/27/ghana-coronavirus-muslim-mission-pandemic-transgender-lesbian-homophobia/

(12) http://www.slate.fr/story/189282/hongrie-fin-reconnaissance-genre-personnes-trans-loi-coronavirus

(13) https://tetu.com/2020/04/02/la-hongrie-profite-du-coronavirus-pour-sattaquer-aux-droits-des-trans/

(14) https://tetu.com/2019/11/28/la-hongrie-se-retire-de-leurovision-car-le-concours-serait-trop-gay/

(15) https://www.france24.com/fr/20200430-covid-19-l-oms-pousse-les-enfants-%C3%A0-l-homosexualit%C3%A9-et-%C3%A0-la-masturbation-selon-jair-bolsonaro?fbclid=IwAR2whf_3Nyuw2buVkCRrbiHBy4G27GpQ4Bbs1corgX4Yg_sYihGhBJhT0t8

(16) https://www.openlynews.com/i/?id=0880b357-da90-43a4-8ac7-36009a699482

(17) https://www.pinknews.co.uk/2020/04/18/morocco-gay-men-terror-naofal-moussa-sofia-talouni-ltrans-woman-outed-gay-dating-apps/

(18) https://www.lgbtqnation.com/2020/04/trans-instagrammer-leads-campaign-hunt-gay-men-already-one-suicide/

(19) https://www.franceculture.fr/emissions/revue-de-presse-internationale/la-revue-de-presse-internationale-emission-du-lundi-11-mai-2020?fbclid=IwAR3HvJHe9SQoVXRRVIccPnlwz-n06jYH4IQ2G8LYcFIN4xxdpNWdmsIQ8io

them.us

verwant

Antidiscriminatie

Melding LGBTQI+fobie

Brussel Preventie & Veiligheid en de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (equal.brussels) samen met RainbowHouse Brussels voeren een gegevensverzameling project over geweld en discriminatie op basis...

publié le 29 september 2017