Agenda

Vernissage “Les Tasses: Toilettes Publiques, affaires privées” ☆ PrideFestival

LaVallée
18:00 > 23:00
vrijdag 18 september 2020 >
zondag 20 september 2020

Vernissage, “Les Tasses: Toilettes Publiques, affaires privées” ☆ PrideFestival 2020

Langue / Taal / Language : FR / NL / EN
Accessibilité / Toegankelijkheid / Accessibility * : oui
(voir ci-dessous) / ja (zie hieronder) / yes (see below) =============================================

 

MARC MARTIN, « LES TASSES – DE URINOIRS » In de schone ontwikkelingsgeschiedenis van homos vormen “urinoirs” een wanklank. In het jargon van de vorige eeuw waren urinoirs ’tasses’. Zij verschenen in de publieke ruimte in de tijd van het hygiënisme en moesten voldoen aan de natuurlijke behoeften van de mannelijke bevolking. Privé beantwoordden de urinoirs aan een sociale behoefte. Mannen die op zoek waren naar hun identiteit hebben er de eerste steen gelegd van het samen leven.

De tentoonstelling van Marc Martin, die in 2018 in het Schwules Museum in Berlijn wordt geopend, slaat een brug tussen de generaties en nodigt de hedendaagse kunst uit om de dialoog aan te gaan met het verleden : “Men heeft de mannen die de urinoirs bezochten dikwijls verweten laf te zijn en hun ontmoetingen in deze publieke plekkenwerden als smerig bestempeld. Toch hebben zij het aangedurfd het verbodene te trotseren in een wereld die de diversiteit bestreed. Durfden zij niet meer dan een eeuw lang de geneugten te smaken die hen bij wet verboden waren? Zelfs vandaag de dag worden homoseksuele praktijken in sommige landen nog steeds veroordeeld, met straffen die zo ver gaan als de doodstraf. Openbare toiletten, anonieme doorgangsplaatsen, zetten hun rol als clandestiene ontmoetingsplaats voort. Ik wil dat deze mannen erkend worden voor hun moed. Ik wil deze plaatsen hun verwarrende sensualiteit teruggeven; plaatsen van ontelbare huiveringen.”

In plaats van politieke correctheid is de kunstenaar Marc Martin voorstander van menselijke correctheid. Hij pleit voor een zichtbaarheid van seksualiteit in al haar verscheidenheid. De kunstenaar herinnert ons er ook aan dat in sommige landen, zelfs vandaag de dag, homoseksualiteit nog steeds verboden is. De urinoirs, anonieme doorgangsplaatsen, zetten daar hun rol van clandestiene schuilplaats voort.

De tentoonstelling “LES TASSES” is voor het publiek geopend van 18 september tot 3 oktober 2020 in LaVallée. Deze tentoonstelling wordt voorgesteld door LaVallée-Smart in samenwerking met het Schwules Museum en het RainbowHouse Brussels (in het kader van het PrideFestival Brussels).

 

==============================

* Accessibilité / Toegankelijkheid / Accessibility

FR// Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Cette année, nous mettons en place un système de “buddies” pour les personnes qui souhaiteraient être accompagnées par un.e bénévole, plus d’informations sur http://rainbowhouse.be/fr/projet/pridefestival/.

NL // Dit heeft te maken met de bereikbaarheid voor personen met een beperkte mobiliteit. Dit jaar zetten we een systeem van “buddies” op poten voor wie graag begeleiding krijgt van een vrijwilliger. Meer info op http://rainbowhouse.be/nl/projet/pride-festival/

EN // Accessibility for people with reduced mobility. This year, we are setting up a system of “buddies” for people who would like to be accompanied by a volunteer, more information on http://rainbowhouse.be/en/projet/pride-festival-2/

==============================

*Mesures sanitaires / Sanitaire maatregelen / Sanitary measures

FR // La santé des visiteurs et de l’équipe est primordiale pour LaVallée-Smart et le Pride Festival. Afin de garantir une visite de l’exposition dans la plus grande sécurité, les mesures sanitaires en vigueur seront soigneusement appliquées.

NL // De gezondheid van bezoekers en het team staat voorop bij LaVallée-Smart en het Pride Festival. Om een ​​bezoek aan de tentoonstelling in de grootste veiligheid te garanderen, zullen de geldende sanitaire maatregelen zorgvuldig toegepast worden.

EN // The health of visitors and the team is important to LaVallée-Smart and the Pride Festival. In order to guarantee a visit to the exhibition in the greatest safety, the sanitary measures in force will be carefully applied.

verwant

Antidiscriminatie

Seksuele diversiteit

Cultuur en vrijetijdsbesteding