In beeld

TAG OP het LGBTQI+ FRESCO VAN RALPH KÖNIG

gepubliceerd 21 augustus 2018

Opschriften op de muurschildering in de Lollepotstraat: Reactie RainbowHouse

Zoals sommigen reeds hebben opgemerkt via de sociale netwerken, werd de muurschildering in de Lollepotstraat eind juli beklad met de woorden “Transfobie” en “Racisme”.

Ter herinnering, deze muurschildering werd in 2015 ontworpen in opdracht van RainbowHouse Brussel met de steun van de stad Brussel, HuisvandeMens en de Duitse kunstenaar Ralph König. Op basis van een tekening van deze laatste schilderde de vzw Urbana het fresco op de muur van Ancienne Belgique. Kunstenaar Ralph König ontving talloze prijzen voor zijn inzet voor de LGBTQI+ zaak en werd internationaal erkend, maar ook hij ontsnapt niet aan kritiek.

De opschriften werden aangebracht op een moment dat een verenigingslid van RainbowHouse Brussel, afgelopen 19 juli, de Raad Van Bestuur vragen stelde omdat hij van mening was dat bepaalde elementen van de muurschildering een transfoob, racistisch, seksistisch en fatshamend karakter hebben. Andere verenigingen hebben zich bij deze kritiek aangesloten.

Hoewel verschillende leden van de Raad van Bestuur van het RainbowHouse kritiek hebben geuit op het bekladden van de muurschildering, erkent de Raad van Bestuur van RainbowHouse als geheel dat, in alle gevallen waarin minderheden discriminatie aan de kaak stellen, het noodzakelijk is hun getuigenis te horen en elke formele of inhoudelijke diskwalificatie te vermijden en samen naar inclusieve oplossingen te zoeken. RainbowHouse zet zich zelf in om van dit principe de basis te maken van haar eigen interne klachtenprocedure, die momenteel wordt ontwikkeld.

Daarom zal RainbowHouse haar lidverenigingen uitnodigen tot een discussie over deze muurschildering, en over hoe men op deze opschriften moet reageren. RainbowHouse is ook van plan een veilige ruimte te creëren waar de betrokken minderheden hun analyses kunnen delen en voorstellen kunnen formuleren.

verwant

Culturele diversiteit

Cultuur en vrijetijdsbesteding

Internationaal