In beeld

Protect the Protest. Onze eisen

gepubliceerd 16 mei 2023

Nu we ons opmaken om in de straten van Brussel de kleuren van de diversiteit te dragen, willen wij, de Brusselse Federatie van LGBTQIA+ verenigingen, de aandacht vestigen op de volgende kwesties voor onze gemeenschappen in 2023:

Naast het feestelijke aspect is Pride altijd een moment geweest om eisen te stellen;

Het is essentieel om meer solidariteit te creëren op internationaal niveau nu de fundamentele rechten van LGBTQIA+ mensen wereldwijd worden aangevallen;

We vragen om in België te anticiperen op de mogelijke achteruitgang van rechten en vrijheid van meningsuiting. Om onze stemmen te blijven laten horen.

 

Via de slogan Protect The Protest roept Rainbow House op tot waakzaamheid tegen de wereldwijde bedreiging van de toegang van LGBTQIA+ mensen tot hun fundamentele rechten. België lijkt vooralsnog relatief onaangetast, maar de actualiteit toont aan dat niets ooit definitief vaststaat. 

 

De stemmen van de gemeenschap worden regelmatig gesmoord (bv. de Hongaarse wet tegen “LGBTQIA+-propaganda”, aangenomen in 2021) of door politieke instellingen gebruikt voor verkiezingsdoeleinden.

Laten we echter niet vergeten dat, afgezien van de festiviteiten, de eerste Pride-evenementen werden georganiseerd ter herdenking van de Stonewall-rellen (1969 in New York). Dit evenement markeerde de wedergeboorte van een zichtbaar LGBTQIA+ activisme dat vanaf het begin aanspraak maakte op inclusiviteit, met name door de activiste Marsha P. Johnson, een Afro-Amerikaanse transvrouw, sekswerker en drag queen. 

 

Deelnemen aan Pride : 

 • is deel uitmaken van dit erfgoed, erkennen dat er geen onbeduidende minderheden zijn en dat respect voor de mensenrechten van iedereen iedereen ten goede komt;
 • het is solidair zijn met de strijd in de hele wereld en je uitspreken voor hen die zich niet kunnen uitspreken, terwijl je je bewust bent van de historische rol van het Westen in de verspreiding van homofobe en transfobe wetten;
 • het is ook erkennen dat LGBTQIA+-gemeenschappen voorlopers zijn van sociale en politieke verandering op lokale en mondiale schaal.

 

Eisen: 

 

De LGBTQIA+ gemeenschappen kunnen vandaag echter alleen bestaan in marginaliteit en confrontatie. Daarom roepen wij alle burgers, instellingen en politieke partijen op rekening te houden met onze eisen; 

 

 1. Politici moeten de toegang tot informatie over onze behoeften beter bevorderen en het maatschappelijk middenveld in staat stellen zijn rol ten volle te spelen;
 2. Instellingen moeten de onafhankelijkheid van LGBTQIA+ organisaties garanderen;
 3. De antidiscriminatiewetgeving moet worden aangevuld of verbeterd;
 4. De solidariteit met internationale activisten die zich inzetten voor de rechten van LGBTQIA+-personen moet worden versterkt.

 

 1. Beleidsmakers op alle niveaus moeten ervoor zorgen dat informatie over de behoeften van LGBTQIA+-gemeenschappen vrij kan worden uitgewisseld zonder angst voor beschuldigingen, censuur of represailles. Gemeenschappen moeten hun realiteit onder de aandacht kunnen brengen en ongehinderd kunnen pleiten. Voorts willen wij eraan herinneren dat het uiten en informeren over kwesties inzake gender en seksuele gerichtheid, op een aan het publiek aangepaste wijze, geen partijdige daad is, maar deel uitmaakt van de verdediging van fundamentele mensenrechten. 
 2. Politieke instellingen en beleidsmakers moeten de onafhankelijkheid en het beginsel van de autonomie van verenigingen respecteren en aanmoedigen, met name door een ambitieus financieringsbeleid te voeren zonder enige compensatie te verwachten.
 3. Wij roepen de politieke autoriteiten ook op zich in te zetten voor alle LGBTQIA+ mensen, met bijzondere aandacht voor degenen die minder zichtbaar zijn (intersekse, non-binair…) en voor degenen die lijden onder intersectieve discriminaties (racisme, seksisme, validisme…) of die geconfronteerd worden met noodsituaties (migratie, dakloosheid, opsluiting…).Het basisbeginsel van non-discriminatie met betrekking tot geslachtskenmerken, genderidentiteit en -expressie en seksuele geaardheid moet in de grondwet worden verankerd.
 4. Bovendien moet België duidelijke en concrete steun verlenen aan de strijd voor de rechten van LGBTQIA+ mensen in landen waar discriminatie geïnstitutionaliseerd is of die in een humanitaire crisis verkeren. Dit betekent niet alleen internationale campagnes of acties, maar ook het vermijden van compromissen met landen die de grondrechten niet respecteren.

Om deze redenen houden wij de oproep hoog om het recht op het uiten en manifesteren van je identiteit, je mening, je protest te beschermen. 

Protect the Protest.

 

Brussel, 10 mei 2023

verwant