In beeld

Ons Standpunt – Brussels Pride 2023

gepubliceerd 19 mei 2023

Standpunt van RainbowHouse over de editie 2023 van Brussels Pride

 

Aan de vooravond van het evenement stijgt de adrenaline en worden vragen gesteld over kwesties die niet nieuw zijn en cruciaal blijven. Om deze stand van zaken te begrijpen, werpen we hier een licht op de context van de voorbereiding van deze editie en op de aangebrachte, lopende of onvoltooide wijzigingen waarvan we in de dagen na de parade een evaluatie zullen maken.

 

Voor Brussels Pride 2024 vraagt RainbowHouse dat LGBTQIA+ verenigingen en activisten centraal staan in de organisatie en het beheer van het evenement. De plaats van politieke partijen en privépartners moet worden heroverwogen zodat Brussels Pride in de eerste plaats een evenement van protest en vraag blijft terwijl België de mensenrechten van LGBTQIA+ mensen nog steeds niet garandeert.

 

De editie 2023 van Brussels Pride is voorbereid met een nieuwe bestuursstructuur. Visit.Brussels, een organisatie van openbaar belang, nam de organisatie van het evenement op zich, terwijl de representatieve koepels van Belgische LGBTQIA+ actoren – RainbowHouse, çavaria, Prisme en de Brussels Rainbow Federation (lgbtqia+ horecafederatie) – werden uitgenodigd om samen met Visit.Brussels deel uit te maken van de Pride stuurgroep. 

De Pride Week, die los van Pride Day werd gefinancierd, werd georganiseerd door de Rainbow Corporate en Pride vereniging, in samenwerking met het nieuwe Grands Carmes gemeenschapscentrum en RainbowHouse.

 

Deze aanpak, waarbij het project aan Visit.Brussels werd toevertrouwd en de koepels een sturende rol kregen, was niet wat wij wilden. We hadden alternatieven voorgesteld om de organisatie van Brussels Pride toe te vertrouwen aan de Brusselse LGBTQIA+ gemeenschap. Onze voorstellen werden echter niet aanvaard. We waren dus voor eenheid in een context waarin de andere actoren ervoor pleitten om Brussels Pride een federaal en Europees evenement te laten blijven dat rekening moet houden met de gevoeligheden en de realiteit van de verschillende regio’s.

 

Dit uitstel van het beheer van het evenement heeft de beschikbare tijd om Brussels Pride 2023 uit te voeren in een kader dat aan onze verwachtingen beantwoordt, aanzienlijk ingekort. Bovendien betreuren wij het dat de beslissingen van de stuurgroep niet altijd konden worden uitgevoerd. 

 

Wij herinneren er vandaag aan dat Brussels Pride, hoewel het een feestelijk evenement is geworden dat de diversiteit viert, vooral een militant evenement is. De parade/wandeling herdenkt de LGBTQIA+-opstandbewegingen, met name geleid door geracialiseerde LGBTQIA+-mensen, die een wereldwijde impact hadden na de Stonewall-rellen in New York in 1969. 

 

In 2023 herinnert het thema “Protect the Protest”, aanvankelijk gesteund door Amnesty International, aan deze fundamentele pijler van alle prides in de wereld. Het lijkt ons dus dubbel noodzakelijk dat LGBTQIA+ verenigingen en activisten centraal staan in de organisatie van Brussels Pride en de strategische keuzes voor de uitvoering ervan. Dat was dit jaar niet het geval.

Sinds enkele jaren worden vraagtekens geplaatst bij de plaats die in Brussel Pride toekent aan politieke partijen en privé-partners. Het huidige bestuur en de tijdsdruk hebben geen bevredigend antwoord op deze legitieme vragen mogelijk gemaakt. De ondertekening van een handvest over de eerbiediging van de grondrechten of het houden van een Inqlusion scan bieden niet langer voldoende garanties dat alle entiteiten die zich tijdens Pride manifesteren het evenement niet gebruiken voor “pink washing”-doeleinden. Wij pleiten al enkele jaren voor de invoering van een echte “Pride-kwaliteitscode” die deze problemen zou aanpakken. 

 

Partijverenigingen van LGBTQIA+ mensen van een politieke partij hebben weliswaar hun rechtmatige plaats in het evenement, maar de deelname van politieke partijen aan de parade moet zorgvuldig worden overwogen. Dit jaar hebben wij gevraagd de deelname van politieke partijen afhankelijk te maken van de aanwezigheid van een stand in het Pride Village en het houden van een mediadebat in de dagen voorafgaand aan de parade. Deze eisen konden door de organisatie niet worden ingewilligd. 

 

Deze legitieme vragen en zorgen verdelen onze verenigingsbasis. Verschillende collectieven zijn het niet meer met elkaar eens. Dit uit zich in alternatieve Prides en protesten in de parade, die het mogelijk maken dat een diversiteit aan standpunten op een gezonde, vreedzame en democratische manier tot uiting komt. Als zodanig veroordelen we nogmaals het politiegeweld dat in 2019 plaatsvond tegen LGBTQIA+ activisten en roepen we op om Brussels Pride 2023 op een respectvolle, welwillende en geweldloze manier te laten verlopen.

 

De afgelopen maanden hebben wij een pragmatische houding aangenomen in de rol die ons voor deze editie is toebedeeld. We hebben ervoor gezorgd dat Brussels Pride en de Pride Week in de best mogelijke omstandigheden plaatsvinden, rekening houdend met de beperkingen. Volgende week beginnen we met de evaluatie van deze editie 2023 en keren we terug naar onze basis. 

 

We hopen dat deze evaluatie ons in staat zal stellen de bestuursstructuur van Brussels Pride en de vorm van het evenement te wijzigen om de verschillende minderheden hun rechtmatige plaats te geven, de feestelijke en militante dimensie beter te articuleren en de juiste plaats van politieke partijen en privépartners binnen het evenement te bepalen. 

 

De Raad van Bestuur van RainbowHouse

verwant