Agenda

Professionele opleidingen over transidentiteiten – met Genres Pluriels

Genres Pluriels RainbowHouse
09:00 > 17:00
woensdag 18 mei 2022

Basis beroepsopleiding: individuele formule. Niet-specifiek professioneel publiek (bv. gezondheid, onderwijs, juridische, paramedische, media)

 

Voorstelling van de opleidingen:

Wie zijn transgenders? Wat zijn hun vragen, hun benaderingen, hun wegen? Met welke discriminatie worden zij geconfronteerd en waarom? Wat zijn de consequenties en implicaties, in termen van mensenrechten, van het huidige juridische/wetgevende kader?

Van jongs af aan werd ons geleerd dat mensen ofwel ‘meisjes’ ofwel ‘jongens’ waren. In de natuurkundeles leerden we dat er mannetjes en vrouwtjes zijn… en dat is het. Is het in werkelijkheid echt zo eenvoudig? Verklaart de wetenschap werkelijk alle realiteit en alle mogelijkheden?

In gesprekken, in de media, horen we vaak over homo’s, lesbiennes, homo’s, hetero’s, trans*, seksuele oriëntaties, genderidentiteiten, enz. Maar wat betekenen deze uitdrukkingen eigenlijk? Maar wat betekenen deze termen nu precies?

In de samenleving heersen vele overtuigingen en vooroordelen die mensen die niet aan de normen voldoen, reduceren tot simplistische, vaak pejoratieve en vernederende schema’s. Transgenders en intersekse personen worden hier in het bijzonder mee geconfronteerd.

Vooroordelen en discriminatie van transseksuelen leiden vaak tot aanzienlijke moeilijkheden op fundamentele gebieden zoals de toegang tot gezondheidszorg, werk, onderwijs, huisvesting en administratieve diensten. De opvang van transseksuelen is op alle terreinen van het maatschappelijk leven slecht of op zijn minst zeer gebrekkig.

Wij constateren dat het publiek over het algemeen onvoldoende of verkeerd geïnformeerd is over het bestaan en de realiteit van transgender- en intersekse personen. Het is derhalve van essentieel belang, en dit is een van de hoofddoelstellingen van onze vereniging, om bewustmakings-, voorlichtings- en opleidingsactiviteiten uit te voeren die niet alleen gericht zijn op het grote publiek, maar ook op beroepsbeoefenaars in alle sectoren van de samenleving, zowel in de openbare als in de particuliere sector.

Dit zijn de belangrijkste aspecten die in het kader van deze opleiding aan bod komen:

  1. Een uitleg van de verschillende terminologieën die gebruikt worden of vermeden moeten worden
  2. Hoe om te gaan met transgender- en intersekse personen als individu en (toekomstige) beroepskrachten (in de gezondheidszorg/geestelijke gezondheidszorg, onderwijs, tewerkstelling, sociale zorg, overheid en openbare instanties, slachtofferhulp,…)? Wat zou de meest geschikte psychosociale opvang zijn?
  3. Medische aspecten, mogelijke (maar niet systematische) lichaamsveranderingen tijdens feminiserende/masculiniserende overgangen
  4. Wettelijke/legislatieve aspecten (op Belgisch, Europees, mondiaal niveau)

Info en inschrijving via e-mail naar Genres Pluriels: contact@genrespluriels.be