In beeld

RainbowHouse Brussel ondervraagt de partijen over hun programma

gepubliceerd 15 mei 2019

Trots naar de verkiezingen : RainbowHouse Brussel ondervraagt de partijen over hun programma

Het RainbowHouse Brussel, de koepel van de Brusselse LGBTQI+ verenigingen, heeft op vrijdag 10 mei 2019, tien democratische politieke partijen uitgenodigd om hun engagement uit te leggen, tijdens een debat georganiseerd in de Beursschouwburg.

De vertegenwoordigers van de politieke partijen werden uitgenodigd om te reageren op de eisen van onze koepel voor de federale en regionale verkiezingen van 26 mei 2019, met als titel « Van België de kampioen maken van de gelijkheid ! ».

Waren hiervoor opgekomen:

 • Zeynep Balci (sp.a) ;
 • Christophe De Beukelaer (CDH) ;
 • Caroline De Bock (PTB) ;
 • Bruno De Lille Bataille (Groen) ;
 • Martin Casier (PS) ;
 • Sven Gatz (Open VLD) ;
 • Zoé Genot (Ecolo) ;
 • Joris Poschet (CD&V) ;
 • Samantha Warginaire (Défi) ;
 • David Weytsman (MR).

Hun tussenkomsten en heel het debat zijn online beschikbaar op volgend adres: eerste deel et tweede deel.

 

 paneel 2 paneel 2

Wat wij verwachten van de volgende parlementen en regeringen is duidelijk. De laatste jaren is er op het vlak van de wetgeving vooruitgang geboekt. Daardoor staat België hoog genoteerd in de ranking van Rainbow Europe ’ILGA-Europe, de europese LGBTQI+ koepel, ranking gebaseerd op de wetgeving die van kracht is. Maar die vooruitgang is maar één stap : de huidige wetgeving is noodzakelijk maar zeker niet voldoende om echte gelijkheid te verzekeren. Nu moeten we rekening houden met de realiteit van LGBTQI+ personen. Daarom hebben we de kandidaten gevraagd zich uit te spreken, in naam van hun partij, over hun intenties:

 • Om de wetgeving volledig te maken, speciaal om de interseks kinderen te beschermen tegen genitale verminking en gedwongen medicatie. En om de wet aan te passen aan de dagelijkse realiteit van trans* en niet binaire minderjarigen en meerderjarigen (aanpassing van het burgerlijk wetboek, respect voor de rechten van alle patiënten om gratis toegang te krijgen tot zorgen die ze vrij moeten kunnen kiezen) ;
 • Respect voor de meervoudige en intersectionele identiteit van alle LGBTQI+ personen die in onze samenleving met de vinger gewezen worden, gediscrimineerd en gestigmatiseerd omwille van al hun eigenschappen: seksuele geaardheid, geslacht, gender, genderidentiteit, seksuele kenmerken, het veronderstelde ras, nationaliteit, huidskleur, etnische, nationale of sociale origine, fysieke of genetische eigenschappen, taal, gezondheidstoestand, handicap of uiterlijk, religie of overtuigingen, leeftijd, politieke of eender welke andere opinie, toebehoren aan een nationale minderheid, rijkdom, geboorte, burgerlijke staat enz. ;
 • Om iedere instrumentalisering van de LGBTQI+ zaak te weigeren die één of meerdere gemeenschappen gaat stigmatiseren. Zoals dat het geval was met bijvoorbeeld de uitspraken en handelingen van de federale staatssecretaris die in functie was tot december 2018.

Elke echte politiek van gelijkheid moet vertrekken vanuit die realiteit om een impact te kunnen hebben. Het RainbowHouse verwacht van de volgende parlementen en regeringen een systematische aanpak om de fundamentele rechten van LGBTQI+ personen in de wet verder te erkennen. En door concrete acties te verzekeren dat die rechten ook effectief gerespecteerd worden.

Het RainbowHouse is er trots op dat ze de aanwezigheid weigerde van politieke partijen waarvan de acties en de stellingen onverenigbaar zijn met het Charter van de waarden toegevoegd aan de statuten : Vlaams Belang en de N-VA.

verwant