In beeld

Politie Opleiding

gepubliceerd 7 april 2023

Rainbow Cops Belgium LGBT Police  Genres Pluriels

Sinds enkele jaren bieden wij verschillende instellingen en diensten aan om een beter inzicht te geven in de realiteit en de evoluties inzake identiteit, genderexpressie en seksuele geaardheid. Om beter in te spelen op de behoeften van LGBTQIA+ mensen in hun organisaties en frontlijndiensten, organiseren we opleidingen en uitwisselingen over sociale, historische en juridische aspecten.

Een paar weken geleden hebben we deze opleiding gegeven aan medewerkers van de zes politiezones in de regio.

 

Met Genres Pluriels en Rainbow Cops als co-facilitatoren, onderzochten we concrete situaties, antidiscriminatiemaatregelen, uitspraakkwesties en alle mogelijke vragen met het oog op de verbetering van de zorg, het zelfvertrouwen en het vertrouwen in de instelling.

Deze bezinningsdag bracht enkele tientallen mensen samen in het opleidingscentrum Grands Carmes.

Voorstelling van Rainbow CopsVoorstelling van Rainbow Cops

In de loop van de dag werden verschillende thema’s besproken, dankzij verschillende sprekers: 

  • Welke goede praktijken te hanteren voor de opvang en integratie van LGBTQIA+ personen (RainbowHouse)
  • Inleiding tot trans-identiteit en intersekse (Genres Pluriels)
  • Rollenspel met een acteur. 
  • Technische en juridische aspecten van de omgang met LGBQTIA+ mensen (Rainbow Cops)
DeelnemersDeelnemers

 

Enkele reacties van deelnemers: 

“Naar mijn mening is deze training erg belangrijk om de verschillende termen die met LGBTQIA+ worden aangeduid te begrijpen, maar ook erg belangrijk voor ons veldwerk.”

“De rollenspelen confronteren ons met angsten die we vaak hebben, maar er is veel positieve feedback. Het is een geweldig hulpmiddel voor de diensten die met deze situaties worden geconfronteerd.”

“Het was super interessant om stil te staan bij kleine dingen. Het herinnert me eraan dat elk detail belangrijk is om de persoon bewust te stellen.”

Voorstelling van Rainbow CopsVoorstelling van Rainbow Cops

Als u meer informatie wenst over onze opleidingsprocessen, die bedoeld zijn als momenten van uitwisseling en luisteren naar de aangetroffen situaties, kunt u contact opnemen met formation@inqlusion.be. 

Een project van ons opleidingscentrum Inqlusion met de steun van Equal Brussels.

verwant