In beeld

Persbericht : Wereld Bloeddonordag

gepubliceerd 14 juni 2023

Op deze Wereldbloeddonordag stellen we vast dat een deel van de Belgische bevolking nog steeds geen bloed kan geven. In België worden homo- en biseksuele mannen (MSM) nog steeds zonder onderscheid uitgesloten. Wat we vandaag opnieuw aankaarten is een probleem van sociale rechtvaardigheid met verstrekkende gevolgen voor de volksgezondheid.

België heeft de uitsluiting van mannen die seks hebben met mannen (MSM) van bloeddonatie nog steeds niet afgeschaft. Ondanks het verkorten van de vereiste periode van seksuele onthouding van 12 maanden naar 4 maanden (vanaf 1 juli) en het openstellen van plasmadonatie sinds het voorjaar van 2022, loopt ons land nog steeds ver achter op vele andere Europese landen die dit veralgemeende uitsluitingscriterium al hebben afgeschaft en kiezen voor een individuele risicobeoordeling.

Bovendien wordt deze arbitraire uitsluiting grotendeels ontkracht door wetenschappelijk onderzoek en statistieken. Volgens recent Amerikaans onderzoek zou, als we zouden overschakelen op een individuele risicoanalyse, de overgrote meerderheid van MSM in aanmerking komen om bloed te geven (1). Op die manier zou de sociale gelijkheid van mensen, ongeacht hun seksuele geaardheid, niet langer een obstakel vormen voor de volksgezondheid die bloeddonatie vertegenwoordigt. Er zij aan herinnerd dat de norm voor bloeddonatie in ons land erin bestaat een individuele analyse van risicogedrag uit te voeren alvorens bloeddonatie toe te staan. Dit betekent dat een persoon die risico’s heeft genomen tijdelijk wordt uitgesloten van het geven van bloed voor een periode van drie maanden. Wij blijven erbij dat er geen wetenschappelijke reden is waarom dit principe niet zou worden toegepast op de hele bevolking, ongeacht seksuele geaardheid.

Vandaag verwachten we van onze politieke vertegenwoordigers dat ze zich realiseren dat er dringend een einde moet komen aan wat nu omschreven moet worden als ongerechtvaardigde discriminatie.

We verwachten ook dat het Rode Kruis, het belangrijkste bloedtransfusiecentrum in België, beseft dat zijn verzet tegen elke wijziging van het beleid inzake de veiligheid van bloeddonaties onrechtvaardig en achterhaald is, ondanks het werk van de Hoge Gezondheidsraad, de ontwikkelingen in de buurlanden en de lage voorraden. (2)

Tot slot moet dit alles gepaard gaan met voortdurende scholing in de verschillende gezondheidssectoren over medische kwesties met betrekking tot seksualiteit en seksuele gezondheid, en met informatie- en bewustmakingscampagnes gericht op het maatschappelijk middenveld.

verwant