Agenda

Girl / Fille ☆ PrideFestival

Centre Culturel Jacques Franck
18:00 > 20:00
zaterdag 26 september 2020
Girl / Fille ☆ PrideFestival
Prix / Prijs / Price : 3,5 (https://lejacquesfranck.be/articles/saison-20-21-libre-et-solidaire/)
Langue / Taal / Language : FR
Inscription / Inschrijving : /
Accessibilité / Toegankelijkheid / Accessibility * : oui (voir ci-dessous) / ja (zie hieronder) / yes (see below)
===========================================
Via haar liefde voor tennis, ondervraagt Isabelle Bats haar trajekt als meisje en vrouw in dit frontaal autobiografisch verhaal. En daarbij sneuvelen er heel wat gender stereotypes !
Het is een meisje dat zich een jongen waande, aan wie mannelijke attributen gegeven werden, die zich als een meisje voelt, dat van meisjes houdt, en die zich uiteindelijk zo een meisje voelt dat ze de smaak van een jongen heeft. Tennis, rock’n’ roll, televisiereeksen… alles is goed om te proberen je plaats te vinden, als het moet dan maar buiten de moulure. Een intiem spektakel waarin Isabelle terugkomt op haar leven als vrouw, haar gender, verwachtingen, mislukkingen, realisaties. Leren lopen als een jongen, stoppen met huilen, de kunst van het verleiden aanleren, «je nagels bekijken zoals het hoort »… zoveel dingen die « moesten » dat ze plezier kreeg in uitdagen, vastbesloten de hoeken er niet af te lopen!
Concept Isabelle Bats I Interpretatie Isabelle Bats, Hugo Favier I Blik van buitenaf Cathy Min Jung I Scénografe Christine Grégoire I Licht creatie Florence Richard
==============================
* Accessibilité / Toegankelijkheid / Accessibility
FR// Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Cette année, nous mettons en place un système de “buddies” pour les personnes qui souhaiteraient être accompagnées par un.e bénévole, plus d’informations sur http://rainbowhouse.be/fr/projet/pridefestival/.
NL // Dit heeft te maken met de bereikbaarheid voor personen met een beperkte mobiliteit. Dit jaar zetten we een systeem van “buddies” op poten voor wie graag begeleiding krijgt van een vrijwilliger. Meer info op http://rainbowhouse.be/nl/projet/pride-festival/
EN // Accessibility for people with reduced mobility. This year, we are setting up a system of “buddies” for people who would like to be accompanied by a volunteer, more information on http://rainbowhouse.be/en/projet/pride-festival-2/
====================================
Disclaimer COVID19:
FR // Toutes les activités du PrideFestival sont encore susceptibles de changer. Tous les changements seront communiqués sur les événements Facebook, ainsi que sur le site internet de la RainbowHouse.
NL // Alle PrideFestival activiteiten zijn nog steeds aan verandering onderhevig. Alle wijzigingen zullen worden gecommuniceerd op de Facebook-evenementen, evenals op de RainbowHouse-website.