Agenda

Eerste nationale dag – HIV positieve gezondheid – een salon voor personen die leven met HIV en voor gezondheidswerkers ☆ PrideFestival

Ex Aequo UTOPIA_BXL Online
14:00 > 15:30
zaterdag 26 september 2020
Eerste nationale dag – HIV positieve gezondheid – een salon voor personen die leven met HIV en voor gezondheidswerkers ☆ PrideFestival 2020
Prix / Prijs / Price : gratuit / gratis / free
Langue / Taal / Language : FR / NL
======================
Eerste nationale dag – HIV positieve gezondheid – een salon voor personen die leven met HIV en voor gezondheidswerkers.

Het aantal personen dat leeft met HIV in België werd in 2018 op 19.123 geschat, waarvan 41% ouder dan 50 zou zijn*. Wat schuilt achter die cijfers, hoe beleven die personen dat?
De behandeling maakt het mogelijk dat de virale waarde niet meer detecteerbaar is en dat sexuele betrekkingen zonder enige bescherming het virus niet meer doorgeven. Maar HIV heeft een effect op alle aspekten van het leven: uiteraard op seksuele en fysieke gezondheid, maar ook mentaal, affektief, sociaal… zonder te spreken over de verstopte of expliciete discriminaties die bovenop de psychologische druk komen die er vandaag nog is als je seropositief wordt verklaard.

Deze eerste nationale HIV dag wil een ruimte bieden voor ontmoeting en een nationale tweetalige dialoog over een positieve integrale gezondheid.

Op het programma:
14:00-14:15
Een goede gezondheid met HIV? Enkele gegevens en getuigenissen

14:15-14:45
Panel: Hoe de communicatie verbeteren tussen personen die leven met HIV en het zorgpersoneel in de gezondheidssector?

14:45-15:30
Keuze tussen verschillende ronde tafels met vertaling
1. Op welke domeinen van mijn leven heeft HIV een impact?
2. Hoe kan ik een medisch bezoek beter voorbereiden?
3. Wat met het nationale plan rond HIV?

De dag is georganiseerd door Utopia-Bxl, Ex æquo en l’Observatoire du sida et des sexualités (Université Saint-Louis).

Informatie info@exaequo.be.

U kunt zich inschrijven door dit formulier in te vullen : https://urlz.fr/dA7j

 

 

==============================
* Accessibilité / Toegankelijkheid / Accessibility
FR// Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Cette année, nous mettons en place un système de “buddies” pour les personnes qui souhaiteraient être accompagnées par un.e bénévole, plus d’informations sur http://rainbowhouse.be/fr/projet/pridefestival/.
NL // Dit heeft te maken met de bereikbaarheid voor personen met een beperkte mobiliteit. Dit jaar zetten we een systeem van “buddies” op poten voor wie graag begeleiding krijgt van een vrijwilliger. Meer info op http://rainbowhouse.be/nl/projet/pride-festival/
EN // Accessibility for people with reduced mobility. This year, we are setting up a system of “buddies” for people who would like to be accompanied by a volunteer, more information on http://rainbowhouse.be/en/projet/pride-festival-2/
====================================
Disclaimer COVID19:
FR // Toutes les activités du PrideFestival sont encore susceptibles de changer. Tous les changements seront communiqués sur les événements Facebook, ainsi que sur le site internet de la RainbowHouse.
NL // Alle PrideFestival activiteiten zijn nog steeds aan verandering onderhevig. Alle wijzigingen zullen worden gecommuniceerd op de Facebook-evenementen, evenals op de RainbowHouse-website.

 

verwant

Antidiscriminatie

Gezondheid en welzijn

Inclusieve organisaties