Agenda

Feministisch en LGBTQIA+ blok bij de Grote Gezondheidsdemonstratie

Bruxelles Gare Centrale
15:00 > 16:00
zaterdag 29 mei 2021 >
zaterdag 29 mei 2021
Oproep voor een feministisch en LGBTQIA+ blok bij de Grote Gezondheidsdemonstratie

In de afgelopen jaren zijn we getuige geweest van een onderfinanciering van de gezondheidszorg en een geleidelijke ontmanteling van het openbare ziekenhuis en de sociale zekerheid. De besparingen op de begrotingen van deze sectoren lopen in de honderdduizenden euro’s. De gezondheidscrisis die wij nog steeds doormaken, komt in deze context en verergert deze stand van zaken alleen maar. De omstandigheden van de werknemers in de gezondheidszorg zijn catastrofaal geworden: zij werken vaak onderbemand, onder stress, moeten eindeloze taken uitvoeren, onder steeds onzekerder contracten en met stagnerende lonen. De zorgverlening gaat achteruit, de aandacht voor patiënten neemt af, de wachtrijen worden langer en de spoedeisende hulp loopt vol. Bovendien is er een groot risico om het virus op te lopen, om ziek te worden, om verwanten te besmetten….

Vrouwelijke gezondheidswerkers: een zeer vervrouwelijkte en onzekere sector
In de gezondheidszorg is bijna 80% van de werknemers vrouw*. Minder dan 50% van de artsen zijn vrouwen*, vergeleken met meer dan 90% van de zorgassistenten die – samen met onderhouds- en hotelpersoneel – de laagste salarissen ontvangen. 47% van de mensen die in de zorgsector werken, werkt in deeltijd, dat is meer dan twee keer zoveel als in andere sectoren. Bovendien worden de meeste onzekere banen in de gezondheidszorg bekleed door vrouwen met een migrantie en/of een raciale achtergrond.

Vrouwen* zijn tijdens de pandemie blijven werken, met gevaar voor hun gezondheid en die van hun gezin. Overal zijn het vooral vrouwen* en genderminderheden die het zwaarste getroffen zijn en die de gevolgen hebben ondervonden van het gebrekkige politieke beheer van de crisis, waar we nu al meer dan een jaar onder lijden. Hun situatie van bestaansonzekerheid en armoede is rampzalig, vooral wanneer zij de pech hebben te lijden onder verschillende vormen van onderdrukking tegelijk (economische, racistische, seksistische, LGBT-fobische, enz.).

Daarom demonstreren wij naast de gezondheidswerkers en beweren we:

– Hoogwaardiger openbare gezondheidszorg, toegankelijk voor iedereen, en die beantwoordt aan de behoeften van vrouwen en LGBTQIA+-personen, zonder verbanden met hun economische situatie, hun wettelijke verblijfsstatus in het land, hun genderidentiteit en/of geslacht en seksuele geaardheid ;
– Een gezondheidszorgsysteem dat rekening houdt met ons lichaam, onze gender- en geslachtsidentiteiten en onze specifieke behoeften die daarmee verband houden;
-Gezondheidszorg die ons niet systematisch in een heteronormatief kader plaatst;
– Een depathologisering van de diversiteit van ons lichaam en de volledige erkenning van seksuele en reproductieve rechten voor iedereen;
– Een verbintenis van de medische instellingen om zich in te zetten tegen verloskundig, gynaecologisch en ander geweld tegen ons lichaam. Wij eisen de nodige informatie alvorens in te stemmen met een medische procedure of deze te weigeren;
– Een betere behandeling van zwangere werkneemsters in de gezondheidszorg, die te vaak worden overgeplaatst naar ongeschikte functies en gedwongen worden ziekteverlof op te nemen;
– Vrije toegang tot abortus voor iedereen, ongeacht status, en dat onze rechten niet permanent als onderhandelingstroef worden gebruikt door regeringen van het moment;
– Gratis toegang tot contraceptie en menstruatiebescherming;
– Transparante herfinanciering van de gezondheidssector, verhoging van de salarissen van de gezondheidsberoepen en een reële verbetering van de arbeidsvoorwaarden;
– Om preventie te bevorderen naast de zorg.

Het blok zal voorrang geven aan de bezetting van de ruimte door vrouwen en genderdiverse mensen (non-binaire, trans, genderfluïde, a-gender, enz.)
Neem contact met ons op als u wilt deelnemen aan het blok en de oproep wilt ondertekenen!
– Collecti.e.f 8 maars Bruxelles
– GACEHPA
– Rainbow House Brussels
– Sororidad sin fronteras
– Strike Sisters
– Utsopi
– Féminisme Yeah

 

 

 

verwant