Agenda

Bar open!

Genres Pluriels RainbowHouse
18:00 > 23:00
donderdag 02 september 2021

Vandaag om 18:00 kan je Genres Pluriel vinden in de RainbowHouse bar. Heb je zin in een gezellige avond waarbij je al je zorgen kan vergeten? Kom dan zeker naar de bar!

Genres Pluriels is een vereniging die werkt aan de steun, het bekendmaken, de zichtbaarheid, een beter respect van de rechten en aan de bestrijding van discriminatie tegen transgender/personen met gendervariatie (mensen in transitie, drag kings/drag queens, tra(ns)vesti.e.s, butchs, androgynen, queer…) en interseksuele mensen.