In beeld

PROJECT OPROEP

gepubliceerd 12 april 2023

OPROEP TOT PROJECTEN “RAINBOW VISIBILITIES” – 2023

The Rainbowhouse wil haar missies als associatieve koepel en als federatie van Brusselse verenigingen versterken om de verschillende post-covidale problemen waarmee onze gemeenschappen geconfronteerd worden, beter aan te pakken.

De stabiliteit en duurzaamheid van verenigingen is een aandachtspunt. LGBTQIA+ verenigingen en collectieven moeten ondersteund worden in hun frontlinie- of outreachende acties en de federatie speelt hier een subsidiaire rol om steun, advies en middelen te bieden in de tweede lijn (of door aanvullende en gecoördineerde acties), zoals bijvoorbeeld op administratief vlak.

Een van de centrale taken van de federatie is bij te dragen tot de zichtbaarheid van gender, seksuele geaardheid en seksuele minderheden en hun ontwikkeling binnen de gemeenschap. Dit gebeurt door belangenbehartiging, het stimuleren van onderzoek en het materieel ondersteunen van de sociaal-culturele initiatieven van de verenigingen.

Om deze redenen vernieuwt de Federatie RainbowHouse verschillende projectoproepen – subsidies gedurende het jaar 2023. Deze beurzen staan open voor aangesloten verenigingen en collectieven en hebben tot doel de zichtbaarheid van verschillende minderheden en groepen die deel uitmaken van de LGBTQIA+ gemeenschap te versterken.

Deze acties worden ontwikkeld met de steun van de Cocof (dienst cultuuronderwijs Permanente) met als doel de ontwikkeling van netwerken en kennisuitwisseling binnen een groep, maar ook de vertegenwoordiging en het bereik ervan bij andere groepen en doelgroepen.

 

OPROEP :

Wat?

De aanvragende verenigingen stellen artistieke en sociaal-didactische inhouden voor over de zichtbaarheid van hun gemeenschap/identiteit ter gelegenheid van een aan hen gewijde internationale dag.

Het RainbowHouse zal de politieke dimensie ontwikkelen. Het zal de bekommernissen van de verenigingen rond de door de betrokken groepen/gemeenschappen aangehaalde thema’s doorgeven en verenigen.

Welke projecten komen in aanmerking?

Elke sociaal-culturele activiteit met de verspreiding of productie van activiteiten (zoals filmvoorstellingen, optredens, tentoonstellingen, conferenties, concerten, …) en elke andere activiteit die deel uitmaakt van een proces van permanente educatie ( bezinning en mediatisering van de problemen en de realiteiten van de betrokken groepen) met het oog op maatschappelijke veranderingen en vermindering van de ongelijkheden.

Het beheer van het programma en het project (ontvangst, promotie, logistiek, enz.) wordt volledig uitgevoerd door de winnende vereniging, door haar vrijwilligers en/of werknemers. Het RainbowHouse beschikt niet over personeel voor dit soort projecten.

Les Grands Carmes stelt gratis lokalen ter beschikking voor de activiteiten.

Voor wie?

De betrokkenen zullen het primaire publiek zijn, maar de evenementen zullen ook trachten de problemen en talenten te ontknopen en te delen met het grote publiek. Alle algemene mediapartners zullen worden gemobiliseerd en er zal bijzondere aandacht worden besteed aan publiek in precaire financiële situaties. Er kan ook aandacht worden besteed aan een jong publiek.

Door wie?

Het verenigingslandschap omvat verschillende verenigingen en collectieven met doorgewinterde praktijken en expertise, in loondienst of als vrijwilliger.

Om deel te nemen hoeft u alleen maar aangesloten te zijn bij de federatie of binnen het jaar aangesloten te worden.

Een selectiecomité bestaande uit leden van het team, de raad van bestuur en deskundigen zal het voorgestelde project selecteren.

Er wordt rekening gehouden met verschillende specifieke criteria:

  • Kleinere verenigingen met weinig financiële middelen en minder ervaring met het administratieve apparaat krijgen de voorkeur.
  • Het intersectionele karakter van het project zal eveneens een gunstig criterium zijn.
  • Het vernieuwende karakter van de inhoud en de behandelde/voorgestelde onderwerpen.
  • De belangenbehartigingsdimensie.
  • Het budgettaire realisme en de operationele haalbaarheid van het project.

Deze criteria zullen ook in aanmerking worden genomen bij de selectie van het project door een pluralistisch comité.

Hoe dient u een aanvraag in?

U stelt een project en een programma voor (maximaal 3 pagina’s), evenals een intentieverklaring (maximaal 1 pagina) en een begroting.

U hebt volledige vrijheid over de inhoud en de organisatie. De RainbowHouse biedt het geselecteerde project een bijdrage tussen 500 en 2000€ en kan u ondersteunen bij de administratieve en communicatieve aspecten.

De vereniging/collectief zal ervoor zorgen dat zij uiterlijk een maand na het evenement alle bewijsstukken indient overeenkomstig de eisen van de administraties. De projectleiders zullen ook een activiteitenverslag afleveren.

Wanneer en waar?

Het voorgestelde project-evenement zal zich concentreren rond de volgende dagen:

  • Internationale dag van de zichtbaarheid van lesbiennes: 26 april (oproep gesloten)
  • Internationale Dag van de Niet-Binaire Zichtbaarheid: 14 juli (deadline voor aanvragen: 15 mei).
  • Bi en Pan Dag van de zichtbaarheid: 23 september (deadline voor aanvragen: 1 juli)
  • Intersekse Zichtbaarheidsdag: 26 october (termijn voor kandidaatstelling: 1 september).
  • Dag van de zichtbaarheid van gehandicapten (en LGBTQIA+), 3 december: (indiening van projecten voor 20 november).

Stuur uw aanvraag “Call Rainbow Visibilities” vóór de vermelde deadlines naar membersproject@rainbowhouse.be met de volgende informatie

Fiche van de vereniging/groep: contactpersonen en voorstelling van de organiserende groep (individuen en groepen).
Intentieverklaring en motivatie
Programma
Gedetailleerde begroting

Meerdere aangesloten verenigingen kunnen zich verenigen maar de aanvraag moet worden ingediend door één vereniging die verantwoordelijk zal zijn voor de financiële verantwoording.

De door het RainbowHouse aangeboden steun is niet exclusief en kan worden gecombineerd met andere aanvragen/oproepen voor projecten die de projectleiders kunnen aanvragen.

verwant