In beeld

Persbericht over discriminatie in Horeca

gepubliceerd 3 februari 2022

Het Rainbowhouse, koepel van de LGBTQIA+ verenigingen in het Brussels gewest, betuigt zijn steun aan
Haron Zaanan en betreurt de recente gebeurtenissen in de Drug Opera restaurant, die het onvoorstelbaar, ondenkbaar
en niet te verdedigen vindt: Ondenkbaar dat men in Brussel nog steeds lastig gevallen, gedupeerd en
buitengesloten wordt, eruit geschopt en afgewezen omwille van genderexpressie over een outfit. Dat mag
niet gebeuren. Het is een absoluut gebrek aan respect voor ieders identiteit. Het is ook verwerpelijk omdat
er antidiscriminatiewetten bestaan. Dit is duidelijk een geval van transfobie, een hele reeks vooroordelen
en stereotypen ten aanzien van een persoon die zich niet in overeenstemming voelt met het geslacht dat
hem of haar bij de geboorte is toegewezen en tot afwijzing leidt,” aldus Jean-François Cannoot,
coördinator van het Regenbooghuis.
Meer dan ooit hebben we voorlichting en bewustmaking nodig en we willen dan ook voorstellen doen en
acties ondernemen on dit constructief aan te pakken.
Wij dringen er bij de autoriteiten en de betroffenen op aan om volgende aspecten te versterken:
-Informeren van handelszaken over het wettelijk kader betreffende gender en discriminatie en wat wel en
niet van klanten kan worden verlangd;
-instellingen pro-actief aanmoedigen om gevoelig te zijn voor kwesties van genderidentiteit en -expressie
en ruimten te creëren die openstaan voor (veilige) diversiteit en conflictbeheersing
-De horecasector en de dienstensector in het algemeen aanmoedigen om lgtqia+ mensen in hun
personeelsbestand op te nemen in een inclusieve HR-aanpak.
Wij juichen plannen toe, maar verwachten ook concrete middelen op alle machtsniveaus om consequent
en doeltreffend op te treden.
In België is volgens het FRA – Europees Bureau voor de Grondrechten, 22% van de lgbtqia+ het doelwit
geweest van discriminatie in de horecasector, hetzij wegens hun uiterlijk, hun seksuele geaardheid of hun
genderidentiteit.
Het Regenbooghuis begeleidt iedereen die doelwit of getuige is van lgbt-fobische agressie, informeert en
verwijst hen naar de bevoegde structuren en maakt zo een betere berichtgeving over deze feiten mogelijk,
zodat ze beter kunnen worden bestreden.
Informatie: www.rainbowhouse.be/signalement of 0492.40.84.84.

Signaler une lgbtqi-phobie

Neem contact !Neem contact !

verwant